Od početka poslovanja u Srbiji, mi u Erste Banci se trudimo da ulaganja u zajednicu postavimo na strateški način. Glavni strateški fokus nam je uvek bila oblast kulture sa posebnim akcentom na mlade ljude i nove sadržaje. Za 11 godina podržali smo preko 800 programa, manifestacija, projekata i inicijativa sa oko 3,1 miliona evra. Trudimo se da našim partnerima pružimo podršku i gradimo partnerstva koja traju, kao i da ohrabrujemo nastanak novih i smelih sadržaja. Pored finansijske, težimo da pružimo i savetodavnu, promotivnu kao i organizacionu podršku. Nudimo naše znanje i iskustvo, ali i učimo od vas. Pozicija strateškog partnera u razvoju kulture, umetnosti i preduzetništva je naš cilj i u narednim godinama.

Podršku realizujemo kroz dva glavna programa, a to su Program sponzorstava i Program donacija.

Pre dve godine, rekonstruisali smo i transformisali Program donacija u onlajn donatorsku platformu www.superste.net. Superste je za dve godine okupio zajednicu od 1,1 milion pojedinaca od kojih se 250.000 registrovalo na platformi, a 85.000 njih je glasalo za programe. Do sada je 160 polaznika pohađalo intenzivan program edukacije sa ciljem da se osnaže u sprovođenju svojih ideja. Rezultat je 44 projekta koji su finansirani. Jako smo zadovoljni rezultatima i verujemo da je odluka bila ispravna.

Sada je vreme da se posvetimo Programu sponzorstava. Prethodnih godina smo na konkursima dobijali oko hiljadu prijava godišnje, od kojih se nešto manje od polovine odnosilo na oblasti koje podržavamo. Saradnju smo svake godine ostvarivali sa približno 60 organizacija i programa. U većini slučajeva je to bilo obnavljanje već postojećih partnerstava, uz uspostavljanje veoma malog broja novih. Zbog toga smo odlučili da ubuduće ne raspisujemo konkurs, već da se posvetimo razvijanju postojećih višegodišnjih partnerstava u oblastima kulture i preduzetništva.

Ovo ne znači da više nismo otvoreni za nove ideje. Sve nove predloge iz segmenata kulture i umetnosti koji se odnose na savremenu umetnost, književnost, inkluzivnu umetnost i džez, kao i iz oblasti preduzetništva, a pre svega društvenog preduzetništva i podrške startapima, primaćemo tokom godine na mejl Sponzorstva.