Pozivi i izveštaji sa sednica Skupštine
akcionara banke