Osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji

Erste Grupa je jedna od vodećih kompanija za pružanje finansijskih usluga na području srednje i istočne Evrope

Informacije o Erste Grupi