Opšti uslovi poslovanja i druga dokumenta

Dragi klijenti, obaveštavamo vas da je Erste banka pomerila rok primene novih naknada platnih usluga za stanovništvo, preduzetnike i pravna lica sa 01.03.2018. god. na 01.04.2018. god.

Dokumenta iz oblasti sprečavanja pranja novca