Opšti uslovi poslovanja i druga dokumenta

Opšti uslovi poslovanja PDF (196 KB)
Opšti uslovi pružanja platnih usluga za poslovne subjekte - Važi od 17.03.2019. PDF (123 KB)
Opšti uslovi pružanja platnih usluga za preduzetnike - Važi od 17.03.2019. PDF (128 KB)
Opšti uslovi pružanja platnih usluga za stanovništvo i RPG - Važi od 17.03.2019. PDF (146 KB)
Opšta pravila i uslovi izdavanja elektronskog novca i korišćenja VISA electron poklon kartice - Važi od 17.03.2019. PDF (125 KB)
Opšti uslovi obavljanja jednokratnih platnih transakcija - Važi od 17.03.2019. PDF (66 KB)
Set dokumentacije ZPU od 17.03.2019. Potrošači PDF (1 MB)
Cenovnik proizvoda i usluga za stanovništvo i RPG - Važi od 17.03.2019. PDF (639 KB)
Cenovnik proizvoda i usluga za stanovništvo i RPG - Važi od 01.04.2019. PDF (648 KB)
Set dokumentacije ZPU od 17.03.2019. Pravna lica – Micros PDF (935 KB)
Set dokumentacije ZPU od 17.03.2019. Preduzetnik – Micros PDF (920 KB)
Cenovnik proizvoda i usluga za preduzetnike - Važi od 17.03.2019 PDF (654 KB)
Cenovnik proizvoda i usluga za preduzetnike - Važi od 01.04.2019 PDF (643 KB)
Set dokumentacije ZPU od 17.03.2019. Pravna lica - Corporate PDF (836 KB)
Set dokumentacije ZPU od 17.03.2019. Preduzetnik - Corporate PDF (836 KB)
Cenovnik za platne usluge za pravna lica - Važi od 17.03.2019. PDF (539 KB)
----- 1. Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga – pravno lice Corporate/ Dinarski platni račun PDF (108 KB)
----- 2. Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga – pravno lice Corporate/ Devizni platni račun PDF (122 KB)
----- 3. Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga – preduzetnik Corporate/ Dinarski platni račun PDF (108 KB)
----- 4. Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga – preduzetnik Corporate/ Devizni platni račun PDF (122 KB)
----- 5. Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za preduzetnike i pravna lica PDF (65 KB)
----- 6. Dodatna obaveštenja uz listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za preduzetnike i pravna lica PDF (63 KB)
Cenovnik za platne usluge za pravna lica - Važi od 01.04.2019. PDF (542 KB)
Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike - Važi od 17.03.2019. PDF (662 KB)
Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike - Važi od 01.04.2019. PDF (653 KB)
Terminski plan za stanovništvo i RPG PDF (244 KB)
Terminski plan za stanovništvo i RPG - Važi od 01.04.2019. PDF (407 KB)
Terminski plan za pravna lica i preduzetnike PDF (411 KB)
Terminski plan za pravna lica i preduzetnike - Važi od 01.04.2019. PDF (408 KB)
Obrada podataka o ličnosti PDF (24 KB)

Dokumenta iz oblasti sprečavanja pranja novca