Aktivne nabavke

Pokrenuli smo predkvalifikacioni postupak za sledeći tender:

Naziv: Usluge spoljnotrgovinskog prometa, carinskog posredovanja, međunarodne špedicije i transporta

Opis: U skladu sa potrebama Banke, potrebno je izvršiti odabir ponuđača koji će učestvovati na tenderu za usluge spoljnotrgovinskog prometa, carinskog posredovanja, međunarodne špedicije i transporta.

KAKO BI PONUĐAČ MOGAO DA UČESTVUJE U NADMETANJU POTREBNO JE DA:

se bavi opisanim uslugama i da do dole navedenog roka dostavi popunjenu i overenu izjavu u prilogu na e-mail: Imovina.Podrska@erstebank.rs

Rok za dostavu Izjave: 09.05.2019. godine do 16h

O početku tenderskog postupka ćete biti blagovremeno obavešteni.