Best of South-East Akademska godina 2022/23

Zainteresovan/a si da postaneš Najbolji/a na Jugoistoku
Više detalja pročitaj niže.

Na osnovu uspešne implementacije programa od 2008. „Steiermärkische Sparkasse“ u saradnji sa Univerzitetom u Gracu nastavlja sa programom „Best of South-East“ sa ciljem razvoja i daljeg obrazovanja talentovanih i posvećenih studenata postdiplomskih i diplomskih studija iz Srbije. Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Cilj programa je da omogući izabranim kandidatima obuku i dalje obrazovanje kao i međunarodno radno iskustvo. Svrha programa je takođe da se učesnicima olakša da zakorače u profesionalni život.

 

STAŽIRANJE I STRUČNA PRAKSA

Studenti diplomskih ili postdiplomskih studija u oblasti poslovanja, ekonomije ili prava na akreditovanim univerzitetima u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji kao i studenti Univerziteta u Gracu koji imaju status „ordentliche Studierende“, a koji prvobitno dolaze iz neke od ciljnih država imaće mogućnost da završe Trainee ili Internship program u „Steiermärkische Sparkasse“. Izabrani kursevi na Univerzitetu u Gracu zaokružiće akademsku obuku i obrazovanje studenata.

 • Studenti koji su i dalje upisani na osnovne studije (bachelor) u trenutku prijave (odnosno 3.12.2021) kao i studenti koji su na početku svojih diplomskih programa (odnosno program koji nije u skladu sa Bolonjskim sistemom, koji se sastoji od bachelor i master nivoa u jednom) mogu se prijaviti samo za Internship program.
 • Studenti upisani na 4. i 5. godinu diplomskog programa (odnosno programa koji nije u skladu sa Bolonjskim sistemom, koji se sastoji od bachelor i master programa u jednom) kao i studenti koji su upisani u poslednju od četvorogodišnjeg bachelor i master programa mogu se prijaviti za Trainee ili Internship program.
 • Imajte u vidu da će u slučaju odabira, upis na Univerzitet u Grazu biti na bachelor nivou.
 • Prijavljeni učesnici koji su završili svoje bachelor ili master programe u godini pre roka programa (diplomiranje navedeno na diplomi = 1.12.2020 - 3.12.2021) kao i studenti master i doktorskih studija mogu se prijaviti za Trainee ili Internship program.

Oba programa traju godinu dana (od septembra do avgusta):

 • Kandidati koji učestvuju u „Best of South-East“ Trainee programu pohađaće izabrane kurseve na Univerzitetu u Gracu i proširiće svoje akademsko znanje i jezičke veštine, pored jednogodišnje obuke u „Steiermärkische Sparkasse“. Stažisti će provesti poslednji mesec programa (ili duže) na lokacijama banke u Jugoistočnoj Evropi. Oni stažisti koji su izabrani za program moraju imati najmanje 16 ECTS po akademskoj godini na Univerzitetu u Gracu.
 • Kandidati koji učestvuju u Internship programu „Best of South-East“ fokusiraće se kurseve na Univerzitetu u Gracu koji su relevantni za završetak njihovih studija na matičnim univerzitetima. Tokom dvomesečne prakse tokom leta nakon akademske godine, učesnici će biti intenzivno uključeni u svakodnevno poslovanje „Steiermärkische Sparkasse“ na jednoj od njenih lokacija u Štajerskoj ili u Jugoistočnoj Evropi. Kandidati za stručnu praksu koji su izabrani za program moraju imati najmanje 30 ECTS po akademskoj godini na Univerzitetu u Gracu.
   

ŠKOLARINA

Ukupan iznos finansijske pomoći po godini i učesniku je najviše 9000 EUR i sastoji se od sledećeg:

 • 750 EUR - mesečni džeparac
 • Intenzivni kurs ili semestar stranog jezika u jezičkom centru „Treffpunkt Sprachen“ Univerziteta u Gracu
 • Upis na Unverzitet u Gracu
 • Odricanje od školarine za Univerzitet u Gracu
 • Različiti događaji tokom godine

Izabranim kandidatima Best of South-East programa NIJE dozvoljeno da koriste druge programe mobilnosti (npr. Erasmus+) tokom istog vremenskog perioda tokom kog su na Univerzitetu u Gracu.

ZAHTEVI ZA PRIJAVU

Zainteresovane strane moraju da ispune sledeće minimalne zahteve:

 • Dokaz o dobrom znanju nemačkog jezika (stažisti B1, praktikanti A2)
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Državljanstvo jedne od sledećih država: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija
 • Maternji jezik: slovenački, bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski ili makedonski
 • Studije/diploma u oblasti poslovanja, ekonomije ili prava sa odličnim ocenama
 • Starost: najviše 27 godina u trenutku apliciranja
 • Posvećenost, jake komunikacione veštine, fleksibilnost, analitičko i praktično ekonomsko razmišljanje

 

PROCEDURA I DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU


Da biste dobili kod za online prijavu, kontaktirajte https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/best-of-south-east/  i u mejlu navedite sledeće informacije:

 • Ime i prezime (kao što je navedeno u pasošu)
 • Naziv matičnog univerziteta na maternjem jeziku i na engleskom jeziku
 • Informacije o studijama:
  • Studenti: nivo (Bachelor/diplomske studije/Master/doktorat) i oblast studija, na koje ste trenutno upisani na svom matičnom univerzitetu, uklj. očekivani datum završetka.
  • Diplomci: poslednja stečena diploma -> informacije o nivou programa (Bachelor/diplomske studije/Master) i oblast studija kao i datum diplomiranja naveden na diplomi.
 • U slučaju da ste već studirali na nekom austrijskom univerzitetu, pomenite kada i na kom univerzitetu, kao i svoj austrijski studentski ID broj (=Matrikelnummer).

Čeklista - kompletna dokumentacija za prijavu

Obrazac - studijski plan (kandidati za Bachelor/Master studije)

Obrazac - Pozivno pismo/Nadzor (doktoranti)

Pogledajte celokupan opis kurseva ili - u slučaju da ćete izabrati samo kurseve na engleskom - pretražite kurseve na engleskom da vidite koji kursevi odgovaraju vašem studentskom planu.

S obzirom da kursevi za predstojeću akademsku godinu neće biti objavljeni do jula, možete pogledati kurseve za tekuću godinu kada budete popunjavali svoj studijski plan:

Katalog online kursevaKako se koristi UNIGRAZonline sistem
Kursevi na engleskom

 

ROK ZA PRIJAVU je 20.1.2022.

Detaljne instrukcije pogledajte na linku https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/best-of-south-east/

 

SELEKCIJA

Prijavljeni kandidati će biti izabrani na osnovu:

- predate dokumentacije

- Intervjua na regionalnom nivou

- finalnog intervjua u Gracu 

Procedura odabira uključuje i predstavnike Steiermärkische Verwaltungssparkasse i njihova direktna ili indirektna podređena društva kao i predstavnike Univerziteta u Gracu.

Kao prvi korak, Univerzitet u Gracu će pregledati dokumentaciju na pravnoj i akademskoj osnovi. Prijavljeni kandidati koji su podobni za program nakon ove provere biće pozvani u regionalnu pred-selekciju. Najbolji kandidati u ovoj fazi će potom biti pozvani na finalni sastanak u Gracu, gde će se doneti konačne odluke.

Steiermärkische Sparkasse i Univerzitet u Gracu zadržavaju pravo da raspuste kandidate pre kraja programa ukoliko se ne budu ponašali u skladu sa smernicama dogovorenog programa..

FAQ - ČESTO POSTAVLJENA PITANJA