Video podkasti i priručnici za preduzetnike

Nazad na stranicu programa

Preduzetnički  priručnici

Nazad na stranicu programa

Ovaj program je podržan garancijom koju finansira Evropska Unija pod okriljem programa EaSI (Programme for Employment and Social Innovation) uspostavljenog po Uredbi (EU) br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Saveta kojom se uspostavlja Program Unije za zapošljavanje i društvenu inovaciju ('EaSI').

Izrada ovog sadržaja omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je isključivo odgovornost Erste Banke i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

USAID