Video podkasti i priručnici za preduzetnike

Preduzetnički  priručnici

Ovaj program je podržan garancijom koju finansira Evropska Unija pod okriljem programa EaSI (Programme for Employment and Social Innovation) uspostavljenog po Uredbi (EU) br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Saveta kojom se uspostavlja Program Unije za zapošljavanje i društvenu inovaciju ('EaSI').

Izrada ovog sadržaja omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je isključivo odgovornost Erste Banke i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

USAID