Korak po korak

Program u okviru koga nudimo kredite i nefinansijsku podršku:

  • Startap preduzećima
  • Socijalnim preduzećima
  • Organizacijama civilnog društva

SEF krediti za početnike

Naše selo

Program Korak po Korak

Osnova ovog programa je davanje namenskih kredita kojima pomažemo našim klijentima da pokrenu i razviju malo preduzeće, povećaju zapošljivost i doprinesu razvoju lokalne zajednice.

Korak po korak je program socijalnog bankarstva na nivou cele Erste grupe. Unutar njega pružamo prilagođene bankarske usluge početnicima u poslovanju (startap preduzećima), socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva.

Pored kredita, deo ovog programa su finansijska edukacija i mentorska podrška, kako bismo našim klijentima olakšali donošenje poslovno pametnih odluka.

U programu Korak po korak mogu da učestvuju:

Koji su uslovi za učešće u programu?

Informacije i dokumenta koji vam mogu biti korisni

Kakvu podršku imate u okviru programa?

Ponuda kredita za startap preduzeća

do 12 meseci poslovanja

17.500 EUR

od 12 do 24 meseci poslovanja

30.000 EUR

Investicioni kredit

Kredit za obrtna sredstva

Kako se možete prijaviti za startap program?

Uspešne priče naših klijenata

Program Korak po korak sprovodimo
uz podršku partnera