Korak po korak
Kreditni program podrške početnicima,
socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva

 • Krediti samo uz menice kao instrumente obezbeđenja
 • Savetodavna podrška i onlajn alati za izradu
  biznis plana
 • Mentorska podrška i umrežavanje

Uspešne priče naših klijenata

Korak po Korak

Program Korak po korak je program socijalnog bankarstva Erste Grupe. Pružamo prilagođene bankarske usluge početnicima u poslovanju, socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva u daljem razvoju našeg društva. Davanjem namenskih kredita pomažemo našim klijentima da pokrenu i razviju malo preduzeće, povećaju zapošljivost i doprinesu većem razvoju lokalne zajednice. Naše proizvode kombinujemo sa finansijskom edukacijom i mentorstvom da bismo pomogli klijentima da donesu kvalitetne poslovne odluke.

Kome je program namenjen

Preduslovi za učešće u programu

Korisne informacije

Šta vam program nudi

Edukativnu podršku

Na edukativnoj platformi korakpokorak.rs na raspolaganju se nalazi 9 edukativnih modula. Svaki modul predstavlja jedan segment biznis plana. CIlj ovih modula je da vam pomogne da napišete biznis plan na pravi način.

Mentorsku podršku

Korisnicima kojima se odobri kredit biće dodeljen biznis mentor na osnovu njihovih potreba koji će ih tokom perioda od 12 meseci savetovati u razvoju poslovanja i pomoći im da postave i prate svoje ciljeve razvoja.

Proizvodi u ponudi
za početnike u poslovanju (startape)

Investicioni kredit

Finasirajte nabavku opreme i vozila, kupovinu i adaptaciju vašeg poslovnog prostora ili proširenje vašeg proizvodnog kapaciteta uz duži rok otplate, grejs period i minimalna sredstva obezbeđenja.

 • Kredit može biti u RSD / EUR
 • Period otplate do 60 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Otplata u mesečnim ratama
 • Troškovi obrade kredita 0,25%
 • Obavezno učešće od 10% i dostavljanje profaktura
 • Menice kao instrumenti obezbeđenja
 • Jednostavna procedura

Kredit za trajna obrtna sredstva

Finansirajte nabavku sirovina, materijala, gotovih proizvoda i robe uz duži rok otplate, grejs period i minimalna sredstva obezbeđenja.

 

 • Kredit može biti u RSD / EUR
 • Period otplate do 36 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Otplata u mesečnim ratama
 • Troškovi obrade kredita 0,5%
 • Obavezno učešće od 10% i dostavljanje profaktura
 • Menice kao instrumenti obezbeđenja
 • Jednostavna procedura

Koraci u prijavljivanju startapa na program

Ukoliko imate dodatnih pitanja tu smo da vam pomognemo Kontaktirajte nas

0800 201 201 

besplatan za pozive iz Srbije

za sve mreže

+381 60 48 48 000

za pozive i iz inostranstva

Program se sprovodi uz podršku partnera:

Ovaj program je podržan garancijom koju finansira Evropska Unija pod okriljem programa EaSI (Programme for Employment and Social Innovation) uspostavljenog po Uredbi (EU) br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Saveta kojom se uspostavlja Program Unije za zapošljavanje i društvenu inovaciju ('EaSI').

Ovaj program omogućen je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj programa je isključivo odgovornost Erste Banke i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

USAID