Korak po korak

Program za startape i socijalna preduzeća

 • Finansiranje vaše poslovne ideje i projekta
 • Pomoć u izradi biznis plana
 • Umrežavanje sa drugim firmama

Ključni brojevi

Grejs period do

12 meseci

Period otplate

do 5 godina

Iznos kredita do

25.000 EUR

Korak po korak je program Erste Banke kreiran u saradnji sa Startup Alijansom i Smart Kolektivom sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Namenjen je startap firmama koje imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca, socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i biznis idejama koje još uvek nisu pokrenute ali imaju izvestan tržišni potencijal.

Program nudi pomoć u izradi biznis plana, kombinaciju onlajn i oflajn edukacije, finansiranje vaše poslovne ideje i projekta, mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Ciljna grupa su mladi preduzetnici, žene preduzetnice, startap, firme u razvoju i socijalna preduzeća.

Cilj programa je doprinos razvoju lokalne zajednice, društvenoj i ekonomskoj ravnopravnosti i finansijskoj inkluziji.

 

Marko Ristovski, klijent Erste Bank Srbija, osnovao je Eco-Hostel uz podršku programa Korak po korak. Marko nastavlja da širi svoje poslovanje i objašnjava  šta je neophodno da bi se vodilo održivo poslovanje u Srbiji.

Kome je program namenjen

Startap firmama

Imate firmu koja je mlađa od 24 meseca i potrebna vam je finansijska i edukativna podrška? Preduzeće se nalazi u startap ili fazi razvoja i želi da razvije svoju poslovnu aktivnost, odnosno zapošljava jednu ili više osoba koje su izgubile ili su u opasnosti da izgube svoj posao?

Novim biznis idejama

Imate ideju za novi biznis i potrebna vam je podrška da ga pokrenete? Osoba ste koja je izgubila ili ste u opasnosti da izgubite svoj posao, lice koje je prošlo kroz poteškoće pri ulasku na tržište rada ili ste u riziku od socijalne isključenosti? Tu smo da pomognemo.

Socijalnim preduzećima

Imate biznis koji pored profita stvara i pozitivan uticaj na društvo? Želimo da vam pomognemo da taj uticaj povećate!

Šta vam program nudi

Finansijsku podršku

 • U ponudi se nalazi investicioni kredit sa rokom otplate do 5 godina i kredit za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate do 3 godine u dinarima i u evrima.
 • Maksimalan iznos kredita:
  - do 10.000 evra za firme sa istorijom poslovanja kraćom od 12 meseci
  - do 25.000 evra za firme sa istorijom poslovanja između 12 i 24 meseca.
 • Maksimalni grejs period od 12 meseci
 • Troškovi obrade kreditnog zahteva:
  - za investicioni kredit 0,25% od sume kredita
  - za kredit za trajna obrtna sredstva 0,5% od sume kredita.

Edukativnu podršku

Na edukativnoj platformi korakpokorak.rs na raspolaganju se nalazi 9 edukativnih modula. Svaki modul predstavlja jedan segment biznis plana. CIlj ovih modula je da vam pomogne da napišete biznis plan na pravi način. Ovo nije sve. Nakon dobijanja kredita proći ćete kroz set stručnih radionica koje će vam dati razna znanja koja će direktno doprineti razvoj i rastu vašeg biznisa.

Mentorsku podršku

Korisnicima kojima se odobri kredit biće dodeljen biznis mentor na osnovu njihovih potreba koji će ih tokom period od 12 meseci savetovati u razvoju poslovanja i pomoći im da postave i prate svoje ciljeve razvoja. Mentori će biti ljudi iz biznisa sa velikim iskustvom u poslovanju i razvijenim partnerskim mrežama koji imaju želju da svoje znanje prenesu dalje.

Proizvodi u ponudi

Kredit za finasiranje vaših investicija

Finasirajte nabavku opreme i vozila, kupovinu i adaptaciju vašeg poslovnog prostora ili proširenje vašeg proizvodnog kapaciteta uz duži rok otplate, grejs period i minimalna sredstva obezbeđenja.

 • Kredit može biti u RSD / EUR
 • Period otplate do 60 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Otplata u mesečnim ratama
 • Troškovi obrade kredita 0,25%
 • Menice kao instrumenti obezbeđenja
 • Jednostavna procedura

Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

Finansirajte nabavku sirovina, materijala, gotovih proizvoda i robe uz duži rok otplate, grejs period i minimalna sredstva obezbeđenja.

 • Kredit može biti u RSD / EUR
 • Period otplate do 36 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Otplata u mesečnim ratama
 • Troškovi obrade kredita 0,5%
 • Menice kao instrumenti obezbeđenja
 • Jednostavna procedura

Preduslovi za finansiranje

 • Preduzeće posluje manje od 24 meseca (važi samo za startup preduzeća)
 • Nema povezana pravna lica
 • Vlasnik/ca preduzeća je državljanin/ka Republike Srbije
 • Preduzeće nema više od 9 zaposlenih
 • Preduzeće nema više od 1 milion EUR prihoda

Koraci u prijavljivanju na program

Korak 4

Intervju sa startap specijalistom

Korak 5

Odabir najboljih biznis planova

Korak 6

Podnošenje zahteva za kredit

Korak 7

Finansiranje i proces mentorstva

Ukoliko imate dodatnih pitanja tu smo da vam pomognemo Kontaktirajte nas
Ako želite da nam se priključite kao mentor i pomognete nam u razvoju preduzetnika, ostavite nam vaše podatke Javite nam se

0800 201 201 

besplatan za pozive iz Srbije

za sve mreže

+381 60 48 48 000

za pozive i iz inostranstva

Program se sprovodi uz podršku partnera:

Ovaj program je podržan garancijom koju finansira Evropska Unija pod okriljem programa EaSI (Programme for Employment and Social Innovation) uspostavljenog po Uredbi (EU) br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Saveta kojom se uspostavlja Program Unije za zapošljavanje i društvenu inovaciju ('EaSI').