Korak po korak

Program u okviru koga nudimo kredite i nefinansijsku podršku:

  • Startap preduzećima
  • Socijalnim preduzećima
  • Organizacijama civilnog društva

SEF krediti za početnike

Potpisivanjem ugovora sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo (SEF) Erste Banka se uključila u program ove Fondacije koji za cilj ima da početnicima u poslovanju i novoosnovanim preduzetnicima i privrednim društvima omogući pristup finansiranju uz mogućnost dobijanja bespovratnog granta nakon uspešne otplate kredita. Ovo predstavlja značajan dodatni korak u obezbeđivanju podrške Banke svima onima koji imaju otežan pristup finansiranju.

  • SEF krediti za početnike u poslovanju su namenjeni svim pravnim licima kao i preduzetničkim radnjama koji posluju manje od 24 meseca.
  • Uz SEF kredite za početnike u poslovanju, urednom otplatom kredita stičete pravo na bespovratni grant u visini od 20% iznosa isplaćenog kredita.
  • Iznos bespovratnog granta ne može biti veći od 3.000 EUR.
  • U okviru SEF kredita za početnike u poslovanju mogući su krediti u maksimalnom iznosu od 30.000 EUR.
  • Maksimalni rok otplate iznosi do 48 meseci uz mogućnost dobijanja grace perioda.

Više informacija o vrsti proizvoda i maksimalnom iznosu kredita možete pronaći OVDE.

Naše selo

U programu Korak po korak mogu da učestvuju:

Koji su uslovi za učešće u programu?

Informacije i dokumenta koji vam mogu biti korisni

Kakvu podršku imate u okviru programa?

Ponuda kredita za startap preduzeća

do 12 meseci poslovanja

17.500 EUR

od 12 do 24 meseci poslovanja

30.000 EUR

Investicioni kredit

Kredit za obrtna sredstva

Kako se možete prijaviti za startap program?

Uspešne priče naših klijenata

Program Korak po korak sprovodimo
uz podršku partnera