Kursna lista na dan i konvertor valuta

Kursna lista za dan {{datum}}

Unesite željeni iznos valute koju želite da kupite ili prodate i dobićete iznos sredstava u dinarima koji vam je potreban za kupovinu/prodaju evra, dolara, rublje, funte…

Konvertor valuta

Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
{{kl.Sifra}} {{kl.Oznaka}} {{kl.Drzava}} {{kl.Paritet}} {{kl.KupovniEfektiva}} {{kl.ProdajniEfektiva}} {{kl.KupovniDevize}} {{kl.Srednji}} {{kl.ProdajniDevize}}

Kursna lista na dan {{datum}}

Srednji kurs EUR Narodne banke Srbije (NBS) {{formatNumber(kursnaListaSlr.SrednjiKursEurNBS)}}
Prodajni kurs EUR Narodne banke Srbije (NBS) {{formatNumber(kursnaListaSlr.ProdajniKursEurNBS)}}
Prodajni kurs EUR Erste Banke za Erste Leasing {{formatNumber(kursnaListaSlr.ProdajniKursEurErste)}}