Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

Obaveštavamo Vas da će danas, 19. aprila, naše filijale i ekspoziture u Beogradu raditi prema skraćenom radnom vremenu, do 15h.

 

Povodom predstojećih Uskršnjih praznika i Praznika rada, neradni dani su 26, 27. i 29. april (petak, subota i ponedeljak), a potom 1. i 2. maj (sreda i četvrtak).

 

Dostupne su Vam usluge mBankinga, NetBankinga i bankomata.

 

Vaša Erste Banka

Vrednosti referentnih kamatnih stopa, mesečne i godišnje inflacije merene indeksom potrošačkih cena 

 

Vrsta referentne

kamatne stope

Visina referentne

kamatne stope

Period važenja referentne

kamatne stope

Period ažuriranja referentne

kamatne stope

RKS NBS* 3,00%  od 12.04.2018. -
1M Belibor 2,61%  01.04. – 30.04.2019. Mesečno
3M Belibor 2,95%  01.04. – 30.04.2019. Tromesečno
6M Belibor 3,08%  01.04. – 30.04.2019. Šestomesečno
3M Euribor -0,311%  01.04. – 30.04.2019. Mesečno
3M Euribor -0,311%    01.04. – 30.04.2019. Tromesečno
6M Euribor -0,228%  01.04. – 30.04.2019. Mesečno
6M Euribor -0,228%  01.04. – 30.04.2019. Tromesečno
6M Euribor -0,228%  01.04. – 30.04.2019. Šestomesečno
3M Libor (CHF) -0,70660%  01.04. – 30.04.2019. Tromesečno
6M Libor (CHF) -0,64720%   01.04. – 30.04.2019. Šestomesečno

*Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije