Sefovi građana

Mi vodimo računa o sigurnosti vaših vrednih stvari

Čuvajte svoje vrednosti na sigurnom.

 

Omogućili smo vam korišćenje usluge sefova u filijali u ulici Save Maškovića br. 3–5, Beograd, Voždovac.

Pogledajte veličine sefova koje imamo da ponudimo kao i cenu zakupa.

U cenu nije uračunat PDV.

Korisnici sa aktivnim statusom u Banci ostvaruju popust od 50% u odnosu na navedene cene. Korisnikom sefa sa aktivnim statusom smatraće se lice koje poseduje tekući račun putem kojeg je izvršeno makar tri transakcije tokom poslednja tri meseca, ili oročeni i/ili depozit po viđenju sa minimalnim prosečnim saldom od 1.000 evra ili istog iznosa u RSD/USD protivvrednosti tokom prethodna tri meseca.

Možda vas zanima i

Sigurno mesto za vaš novac

Štednja u Erste Banci.

 

 

Obezbedite mirnu i sigurnu budućnost za sebe i svoju porodicu

Nudimo vam širok izbor životnih i neživotnih osiguranja.