Prodaja: zemljište

Beograd i okolina

Vojvodina

Dupljaja

Predmet prodaje: 1. Njiva 7. klase, površine 28a 40m2, na katastarskoj parceli broj 1306; 2. Njiiva 7. klase, površine 29a 85m2, na katastarskoj parceli broj 1307. Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 403 KO Dupljaja. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/201-5067 i 011/220-9148 ili na e-mail adresu: Hard.Collection.
 

Na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda - Službe za Katastar nepokretnosti Bela Crkva broj 952-02-13-42/2014 c od 17.09.2014. godine, a u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5 :

 

 

OGLAŠAVA PRODAJU

 

Sledećih nepokretnosti :

  1. Njiva 7. klase, površine 28a 40m2, na katastarskoj parceli broj 1306,
  2. Njiva 7. klase, površine 29a 85m2, na katastarskoj parceli broj 1307,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 403 KO Dupljaja.

 

Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/201-5067 i 011/220-9148 ili na e-mail adresu: Hard.Collection.