Prodaja: zemljište

Beograd i okolina

Zemun

Predmet prodaje: 1. Zemljište pod zgradom–objektom, površine 03a 39 m2, ulica Đorđa Čutukovića, broj zgrade 1, na katastraskoj parceli 14027, 2. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ulica Đorđa Čutukovića, broj etaža Po+Pr+Sp, izgrađena na katastarskoj parceli broj 14027, 3. Osmosoban stan - dupleks/stan u prizemlju i na 1 spratu, broj posebnog dela 1/N, u prizemlju porodične stambene zgrade u ulici Đorđa Čutukovića, broj ulaza 48, broj zgrade 1, izgrađen na katastarskoj parceli broj 14027, 4. Zemljište uz zgradu –objekat, površine 05a, ulica Đorđa Čutukovića, na katastarskoj parceli broj 14027, 5. Voćnjak 1 klase, površine 03a 07m2, potes Đorđa Čutukovića, na katastarskoj parceli broj 14027

sve upisano u Listu nepokretnosti broj 4769 K.O. Zemun 

Na osnovu Zaključka o prodaji nepokretnosti javnim nadmetanjem javnog izvršitelja Miloša Mitrovića  Posl.br. I Iv 83/2017  od 15.05.2017 godine Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Predmet prodaje :

 

1. Zemljište pod zgradom–objektom, površine 03a 39 m2, ulica Đorđa Čutukovića, broj zgrade 1, na katastraskoj parceli 14027

2. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ulica Đorđa Čutukovića, broj etaža Po+Pr+Sp, izgrađena na katastarskoj parceli broj 14027

3. Osmosoban stan - dupleks/stan u prizemlju i na 1 spratu, broj posebnog dela 1/N, u prizemlju porodične stambene zgrade u ulici Đorđa Čutukovića, broj ulaza 48, broj zgrade 1, izgrađen na katastarskoj parceli broj 14027

4. Zemljište uz zgradu –objekat, površine 05a, ulica Đorđa Čutukovića, na katastarskoj parceli broj 14027

5. Voćnjak 1 klase, površine 03a 07m2, potes Đorđa Čutukovića, na katastarskoj parceli broj 14027

 

sve upisano u Listu nepokretnosti broj 4769 K.O. Zemun

 

    U nepokretnosti se nalazi neposredni držalac sa stvarima Ustanova socijalne zaštite Dom za smeštaj odraslih i starijih lica “Veminera” Beograd - Zemun, MB: 17885596.

 

    Nepokretnost se prodaje kao useljiva.

 

    Zaključkom javnog izvršitelja Posl br. I Iv 83/2017 od 04.05.2017 godine utvrđena je tržišna cena nepokretnosti u iznosu od 87.153.068,01 dinara.

 

    Početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 61.007.147,60 dinara, što predstavlja 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

 

    Prva javna prodaja nepokretnosti održaće se na adresi sedišta javnog izvršitelja, ul. Vojvode Milenka 13, Beograd, dana 31.05.2017. godine, sa početkom u 14 časova.

 

    Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja polože jemstvo zaključno sa 30.05.2017 godine u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti i to uplatom na račun javnog izvršitelja broj 205-209469-47 kod Komercijalna Banka ad Beograd sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju Posl.br. I.I. 83/2017 i o tome obaveste javnog izvršitelja.

 

    Javni izvršitelj će zainteresovanim licima, uz prethodnu najavu telefonom  011 40 73 691 i 066 333 787 do dana 24.05.2017 godine, omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 25.05.2017 godine u 14 časova.

 

    Zainteresovana lica za dodatne informacije  mogu se javiti javnom izvršitelju  Milošu Mitroviću na telefon 011 40 73 691 i 066 333 787 ili izvršnom poveriocu na telefon 060 87 47 704 ili na Hard.Collection

Vojvodina

Dupljaja

Predmet prodaje: 1. Njiva 7. klase, površine 28a 40m2, na katastarskoj parceli broj 1306; 2. Njiiva 7. klase, površine 29a 85m2, na katastarskoj parceli broj 1307. Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 403 KO Dupljaja. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/201-5067 i 011/220-9148 ili na e-mail adresu: Hard.Collection.
 

Na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda - Službe za Katastar nepokretnosti Bela Crkva broj 952-02-13-42/2014 c od 17.09.2014. godine, a u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5 :

 

 

OGLAŠAVA PRODAJU

 

Sledećih nepokretnosti :

  1. Njiva 7. klase, površine 28a 40m2, na katastarskoj parceli broj 1306,
  2. Njiva 7. klase, površine 29a 85m2, na katastarskoj parceli broj 1307,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 403 KO Dupljaja.

 

Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/201-5067 i 011/220-9148 ili na e-mail adresu: Hard.Collection.