Prodaja: pokretne stvari

Beograd i okolina

Vojvodina

Na osnovu Rešenja o Privrednog suda u Novom Sadu o proglašenju bankrotstva Posl. Br. 2 St. 68/2015 od 09.03.2016. godine, a u skladu sa članovima 131,132,133,135 i 136 Zakona o stečaju (Službeni glasnik Republike Srbije broj 104/2009, 99/2011, 71/2012 – Odluka Ustavnog suda 83/2014), Navcionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Službeni glasnik Republike Srbije broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika Bridge Power Investments d.o.o. – u stečaju:

 

OGLAŠAVA

PRODAJU POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA JAVNIM NADMETANJEM

 

Predmet prodaje :

1.     Traktor registarski broj NS ABG-10, marka STEYR, tip/model CVT6225, broj šasije Z9BJ53692, broj motora 000684205, godina proizvodnje 2009, snaga motora 181kW, radna zapremina motora 6728cm3.

Procenjena vrednost: 9.008.300,00 dinara

Početna cena: 4.504.150,00 dinara

Depozit: 1.801.660,00 dinara

 

2.     Traktor registarski broj NS ABF-70, marka STEYR, tip/model CVT6225, broj šasije Z9BJ53678, broj motora 000684201, godina proizvodnje 2009, snaga motora 181kW, radna zapremina motora 6728cm3.

Procenjena vrednost: 9.008.300,00 dinara

Početna cena: 4.504.150,00 dinara

Depozit: 1.801.660,00 dinara

 

3.     Priključno vozilo za traktor BALIRKA registarski broj NS 67-AAJ, marka CASE IH, tip/model LB433, broj šasije 364956002, godina proizvodnje 2012.

Procenjena vrednost: 4.976.014,00 dinara

Početna cena: 2.488.007,00 dinara

Depozit: 995.202,00 dinara

 

4.     Priključno vozilo za traktor BALIRKA registarski broj NS 68-AAJ, marka CASE IH, tip/model LB433, broj šasije 364924003, godina proizvodnje 2012.

Procenjena vrednost: 4.976.014,00 dinara

Početna cena: 2.488.007,00 dinara

Depozit: 995.202,00 dinara

 

5.     Priključno vozilo za traktor BALIRKA registarski broj NS 86-AAJ, marka CASE IH, tip/model LB433, broj šasije 364958001, godina proizvodnje 2012.

Procenjena vrednost: 4.976.014,00 dinara

Početna cena: 2.488.007,00 dinara

Depozit: 995.202,00 dinara

 

6.     Traktor registarski broj NS AAŽ-63, marka CASE IH, tip/model MAGNUM 250, broj šasije Z9RZ01203, broj motora 46972045, godina proizvodnje 2009, snaga motora 185kW, radna zapremina motora 8300cm3,

Procenjena vrednost: 13.726.932,00 dinara

Početna cena: 6.863.466,00 dinara

Depozit: 2.745.386,00 dinara

 

7.     Traktor registarski broj NS AAŽ-62, marka CASE IH, tip/model PUMA 155, broj šasije ZABL61754, broj motora 000776929, godina proizvodnje 2010, snaga motora 116kW, radna zapremina motora 6730cm3.

Procenjena vrednost: 7.292.434,00 dinara

Početna cena: 3.646.217,00 dinara

Depozit: 1.458.486,80 dinara

 

8.     Priključno vozilo za traktor – prikolica za seno registarski broj NS 81-AAF, marka INUMA, tip/model QBS56SW, broj šasije WEGTP28EXBAAA0870, broj motora 46972045, godina proizvodnje 2011, nosivost 9000kg.

Procenjena vrednost: 2.144.834,00 dinara

Početna cena: 1.072.417,00 dinara

Depozit: 428.966,80 dinara

 

Prodaja će se sprovesti javnim nadmetanjem.

Javno nadmetanje će se održati dana 18.08.2017. godine u 15.00 časova na adresi: Agencija Assist, Narodnog fronta broj 73, Novi Sad, u prisustvu koju imenuje stečajni upravnik.

Početna cena – vrednost kojom počinje postupak javnog nadmetanja, je 50% od procenjene vrednosti predmeta prodaje.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi 20% od procenjene vrednosti predmeta prodaje.

Pravo učešća u postupku prodaje  imaju sva pravna i fizička lica koja:

1.     Nakon dobijanja profakture izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 24.000,00 RSD (profaktura se može dobiti i uplatiti svakog radnog dana najkasnije do 14.08.2017. godine uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom Ivanom Petrovićem na telefon 063/538-076),

2.     Uplate novčani iznos utvrđenog predujma sa naznakom rednog broja predmeta prodaje za koji se kupac opredeljuje, na tekući račun stečajnog dužnika, najkasnije do 15.08.2017. godine i

3.     Potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje novčanog iznosa na ime učestvovanja u kupoprodaji imovine stečajnog dužnika

Imovina se može razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim danom od dana objavljivanja oglasa do 15.08.2017. godine, u period od 10.00 do 15.00 časova, uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku, Imovina se kupuje u viđenom stanju bez garancije, a stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

Stečajni upravnik sa proglašenim kupcem sastavlja ugovor o kupoprodaji i nakon toga zapisnik o primopredaji predmeta kupoprodaje. Proglašeni kupacje dužan da uplati celokupan iznos kupoprodajne cene u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.