Prodaja: kuće

Kuće Beograd i okolina

Zemun

Predmet prodaje: 1. Zemljište pod zgradom–objektom, površine 03a 39 m2, ulica Đorđa Čutukovića, broj zgrade 1, na katastraskoj parceli 14027, 2. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ulica Đorđa Čutukovića, broj etaža Po+Pr+Sp, izgrađena na katastarskoj parceli broj 14027, 3. Osmosoban stan - dupleks/stan u prizemlju i na 1 spratu, broj posebnog dela 1/N, u prizemlju porodične stambene zgrade u ulici Đorđa Čutukovića, broj ulaza 48, broj zgrade 1, izgrađen na katastarskoj parceli broj 14027, 4. Zemljište uz zgradu –objekat, površine 05a, ulica Đorđa Čutukovića, na katastarskoj parceli broj 14027, 5. Voćnjak 1 klase, površine 03a 07m2, potes Đorđa Čutukovića, na katastarskoj parceli broj 14027.

Na osnovu Zaključka o prodaji nepokretnosti javnim nadmetanjem javnog izvršitelja Miloša Mitrovića  Posl.br. I Iv 83/2017  od 15.05.2017 godine Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Predmet prodaje :

1. Zemljište pod zgradom–objektom, površine 03a 39 m2, ulica Đorđa Čutukovića, broj zgrade 1, na katastraskoj parceli 14027

2. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ulica Đorđa Čutukovića, broj etaža Po+Pr+Sp, izgrađena na katastarskoj parceli broj 14027

3. Osmosoban stan - dupleks/stan u prizemlju i na 1 spratu, broj posebnog dela 1/N, u prizemlju porodične stambene zgrade u ulici Đorđa Čutukovića, broj ulaza 48, broj zgrade 1, izgrađen na katastarskoj parceli broj 14027

4. Zemljište uz zgradu –objekat, površine 05a, ulica Đorđa Čutukovića, na katastarskoj parceli broj 14027

5. Voćnjak 1 klase, površine 03a 07m2, potes Đorđa Čutukovića, na katastarskoj parceli broj 14027

 

sve upisano u Listu nepokretnosti broj 4769 K.O. Zemun

 

U nepokretnosti se nalazi neposredni držalac sa stvarima Ustanova socijalne zaštite Dom za smeštaj odraslih i starijih lica “Veminera” Beograd - Zemun, MB: 17885596.

Nepokretnost se prodaje kao useljiva.

Zaključkom javnog izvršitelja Posl br. I Iv 83/2017 od 04.05.2017 godine utvrđena je tržišna cena nepokretnosti u iznosu od 87.153.068,01 dinara.

Početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 43.576.534,00 dinara, što predstavlja 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

Druga javna prodaja nepokretnosti održaće se na adresi sedišta javnog izvršitelja, ul. Vojvode Milenka 13, Beograd, dana 26.06.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti i to uplatom na račun javnog izvršitelja broj 205-209469-47 kod Komercijalna Banka ad Beograd sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju Posl.br. I.I. 83/2017” i o tome obaveste javnog izvršitelja.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima, koja mu se pismeno obrate, podneskom ili putem imejl adrese: izvrsitelj.milos@sbb.rs, do dana 19.06.2017. godine, omogućiti razgledanje nepokretnosti dana 20.06.2017. godine, u 14 časova.

Zainteresovana lica za dodatne informacije  mogu se javiti javnom izvršitelju Milošu Mitroviću na telefon 011 40 73 691 i 066 333 787 ili izvršnom poveriocu na telefon 060 87 47 814 ili na: hard.collection@erstebank.rs

Kuće Vojvodina

Apatin, Jezerska br. 25

Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1 površine 117 m2, u ul. Jezerska br. 25, Apatin, izgradjena na kat. parceli br. 437, upisana u List nepokretnosti br. 3317 KO Apatin. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148 i 011/220-9163 ili na mejl adresu: hard.collection@erstebank.rs 

Na osnovu rešenja RGZ SKN Apatin broj 952-02-947/2013c od 08.07.2013 godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5,

OGLAŠAVA PRODAJU

sledeće nepokretnosti:

Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1 površine 117 m2, u ul. Jezerska br. 25, Apatin, izgradjena na kat. parceli br. 437, upisana u List nepokretnosti br. 3317 KO Apatin

Gorenavedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148 i 011/220-9163 ili na mejl adresu: hard.collection@erstebank.rs

Kuće Srbija

Bogatić, Mike Mitrovića 20

Predmet prodaje: Porodična stambena zgrada, površine 27 m2, broj zgrade 1, izgradjena na kat. parceli br. 10501/4, porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 48 m2, izgradjena na kat. parceli br. 10501/5, sa zemljištem, sve upisano u List nepokretnosti br. 3698 KO Bogatić...nalaze se u ul. Mike Mitrovića br. 20 u Bogatiću. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon: 011/2209163 i 060/8747584 ili putem mejl adrese: hard.collection@erstebank.rs 

Na osnovu rešenja RGZ SKN Bogatić broj 952-02-836/2010-c od 02.06.2010. godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

OGLAŠAVA

DRUGU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI

1. Predmet prodaje :

- Porodična stambena zgrada, površine 27 m2, broj zgrade 1, izgradjena na kat. parceli br. 10501/4, porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 48 m2, izgradjena na kat. parceli br. 10501/5, sa zemljištem, sve upisano u List nepokretnosti br. 3698 KO Bogatić. Obe zgrade u prirodi predstavljaju jedinstvenu fizičku celinu i nalaze se u ul. Mike Mitrovića br. 20 u Bogatiću, u neposrednoj blizini regionalnog puta Šabac – Bogatić – Bijeljina.

2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon: 011/2209163 i 060/8747584 ili putem mejla na adresu hard.collection@erstebank.rs

4. Početna cena navedene nepokretnosti iznosi 9.689,07 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 26.07.2016. godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od 968.91 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi kod Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica ili 43100151 + MB uplatioca za pravna lica.

6.1. Rok za uplatu depozita je 25.07.2016. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 500 evra (petstotina evra)

6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti dana 20.07.2016. godine u 13:00 h, na licu mesta.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.8. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.

Kamenica, Moravske divizije broj 35

Predmet prodaje: Stambeno poslovna zgrada – stambeno poslovni objekat, građevinske površine 105m2, ulica Moravske divizije broj 35, broj etaža PR 1 + SP 1 + PK 1, broj zgrade 1, izgrađena na katastarskoj parceli broj 7698/27, upisana u List nepokretnosti broj 2115 KO Kamenica.

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Nišu Posl. Br. I. 2155/2017 od 27.03.2017. godine i Zaključka o prodaji Javnog izvršitelja Aleksandra Takića Posl. Br. I.I. 812/2017 od 10.08.2017. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1. Predmet prodaje :

-       Stambeno poslovna zgrada – stambeno poslovni objekat, građevinske površine 105m2, ulica Moravske divizije broj 35, broj etaža PR 1 + SP 1 + PK 1, broj zgrade 1, izgrađena na katastarskoj parceli broj 7698/27, upisana u List nepokretnosti broj 2115 KO Kamenica.

2. Javni izvršitelj Aleksandar Takić zaključkom od 07.08.2017. godine utvrdio je tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti u iznosu 8.911.820,00 dinara.

3. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 6.238.274,00 dinara.

4. Prvo javno nadmetanje održaće se dana 08.09.2017. godine sa početkom u 11,00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Aleksandra Takića, Niš, Kralja Stefana Prvovenčanog broj 6.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to 891.182,00 dinara, i o tome dostave dokaz Izvršitelju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun Javnog Izvršitelja Aleksandra Takića, broj 330-0000031002155-37 sa pozivom na broj predmeta I.I. 812/2017 sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju”. Rok za uplatu jemstva je do četvrtka, 07.09.2017. godine.

6. Najpovoljniji ponudilac dužan je da razliku do punog iznosa ponuđene cene i položenog jemstva uplati u roku od 15 dana nakon donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na namenski račun izvršitelja broj 330-0000031002155-37, u suprotnom nepokretnost će biti dodeljena ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od najpovoljnijeg ponudioca ili ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od drugog po redu ponudioca.

7. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiće se razgledanje nepokretnosti, uz prethodnu najavu na telefon 018/527-661, dana 01.09.2017. godine, u periodu od 12,00 - 14,00 časova, a ako tog dana razgledanje ne bude omogućeno, novo razgledanje će biti zakazano za 04.09.2017. godine u periodu od 12.00-14,00 časova.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3a i to na telefon 011/201-5067, 060/8747-814 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs.