Refinansirajte obaveze
unutar Erste Banke

Kredit koji vraća sigurnost

  • Smanjite svoje mesečne obaveze
  • Uz ovaj kredit možete dobiti dodatni keš
  • Ne plaćate naknadu za obradu kreditnog zahteva

Kredit za refinansiranje obaveza unutar banke

Ovim kreditom možete refinansirati obaveze po kreditima, kreditnim karticama i dozvoljenom prekoračenju unutar Banke. Osim toga, možete dobiti dodatni keš i trošiti ga kako želite.

 

Najbitnije informacije o kreditu

 

• Kredit može biti u rasponu od 50.000 do 3.500.000 dinara, bez depozita i žiranata.
Sve navedeno zavisi od kreditne sposobnosti i visine redovnih mesečnih primanja

• Period otplate za kredite sa fiksnom kamatnom stopom može biti od 6 do 71 meseci. Period otplate za kredite sa promenljivom kamatnom stopom može biti od 13 do 71 meseci

• Možete ugovoriti osiguranje otplate kredita

• Najpovoljnija opcija je da zahtev pošaljete onlajn. Posle toga, potreban je samo jedan dolazak u filijalu, dana koji vi odaberete. Tada potpisujemo ugovornu dokumentaciju i ceo proces je završen

 

Ako zahtev pošaljete onlajn, bez osiguranja otplate kredita,
kamatne stope (KS) na godišnjem nivou su:

 

• Nominalna KS od 11,92%

• Efektivna KS od 12,60%

 

Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje obaveza unutar Erste Banke

sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 01.08.2022.
Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje obaveza unutar Erste Banke

sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 01.08.2022.
Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Kalkulator za kredit za refinansiranje obaveza unutar Banke - promenljiva kamatna stopa

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom zarade

{{monthlyPayment}} RSD

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

 

Kalkulator za kredit za refinansiranje obaveza unutar Banke - fiksna kamatna stopa

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom zarade

{{monthlyPayment}} RSD

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Korisna dokumentacija

Možda vas zanima i