Odlična rešenja za sve kreditne obaveze unutar Banke

Sveobuhvatno rešenje koje vam vraća sigurnost

 • Smanjite svoje mesečne obaveze
 • Iskoristite mogućnost dobijanja dodatnog keša
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva

Kredit za refinansiranje obaveza unutar banke

 • Refinansirajte obaveze po kreditima, kreditnim karticama i dozvoljenom prekoračenju unutar banke, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša
 • Na raspolaganju su vam iznosi od 50.000 do 3.500.000 RSD*
 • Kredit možete otplaćivati od 6 do 71 mesec
 • Sredstva su vam dostupna bez depozita i žiranata*
 • Nominalna kamatna stopa za kredit bez osiguranja otplate kredita na godišnjem nivou od 9,07% - uz onlajn zahtev za kredit 
 • Efektivna kamatna stopa za kredit bez osiguranja otplate kredita na godišnjem nivou od 9,46% - uz onlajn zahtev za kredit
 • Mogućnost ugovaranja osiguranja otplate kredita
 • Ukoliko podnesete zahtev onlajn potreban je samo jedan dolazak u filijalu na željeni dan, radi potpisivanja ugovorne dokumentacije 

U zavisnosti od kreditne sposobnosti i visine redovnih mesečnih primanja

 

Napomena: Iskazana efektivna kamatne stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.03.2021.

Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.03.2021. godine iznosi 0,87%.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u Erste banci bez osiguranja otplate kredita.

 

Napomena: Iskazana efektivna kamatne stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.03.2021.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u Erste banci bez osiguranja otplate kredita.

Kalkulator kredita za refinansiranje obaveza unutar Banke - promenljiva kamatna stopa

Mesečna rata sa prenosom zarade

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Kalkulator kredita za refinansiranje obaveza unutar Banke - fiksna kamatna stopa

Mesečna rata sa prenosom zarade

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.
Na ovom linku možete videti kalkulator uticaja pretpostavljene
promene nomilane kamatne stope i/ili kursa dinara
Kalkulator Narodne Banke Srbije
Za još povoljniju mesečnu ratu podnesite zahtev onlajn! Ugovorite odmah, jer ste onlajn

Možda vas zanima i