Kada nešto želim, ništa me ne može zaustaviti

Erste kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci sa efektivnom kamatnom stopom od 7,45%

  • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
  • Povoljniji uslovi uz onlajn zahtev za kredit
Ključni brojevi

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0 RSD

Period otplate do

71 mesec

Iznos kredita do

3.000.000 RSD

Erste kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci

  • Refinansirajte svoje obaveze jednostavno, bez depozita i žiranata*, uz mogućnost isplate dodatne gotovine
  • Aplicirajte u filijali ili onlajn 
  • Na raspolaganju su vam iznosi od 50.000 do 3.000.000 RSD*
  • Nominalna kamatna stopa za kredit bez osiguranja otplate kredita na godišnjem nivou od 7,19% - uz onlajn zahtev za kredit
  • Efektivna kamatna stopa za kredit bez osiguranja otplate kredita na godišnjem nivou od 7,45% - uz onlajn zahtev za kredit
  • Kredit možete otplaćivati od 6 do 71 mesec
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja otplate kredita
  • Ukoliko podnesete zahtev onlajn potreban je samo jedan dolazak u filijalu na željeni dan, radi potpisivanja ugovorne dokumentacije

* U zavisnosti od kreditne sposobnosti i visine redovnih mesečnih primanja

Želite personalizovanu ponudu za gotovinski ili refinansirajući kredit? Ugovorite onlajn

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.02.2021.

Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.02.2021. godine iznosi 0,89%.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci bez osiguranja otplate kredita.

Želite personalizovanu ponudu za gotovinski ili refinansirajući kredit? Ugovorite onlajn

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.02.2021.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci bez osiguranja otplate kredita.

Kalkulator za kredit sa promenljivom kamatnom stopom koji je podnet u filijali

Mesečna rata sa prenosom zarade

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.
Želite personalizovanu ponudu za gotovinski ili refinansirajući kredit? Pošaljite nam upit ili Ugovorite onlajn

Kalkulator za kredit sa fiksnom kamatnom stopom koji je podnet u filijali

Mesečna rata sa prenosom zarade

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.
Na ovom linku možete videti kalkulator uticaja pretpostavljene
promene nomilane kamatne stope i/ili kursa dinara
Kalkulator Narodne Banke Srbije
Želite personalizovanu ponudu za gotovinski ili refinansirajući kredit? Pošaljite nam upit ili Ugovorite onlajn

Možda vas zanima i