Kredit za refinansiranje uz dodatni keš

Refinansiranje obaveza iz drugih banaka

  • Smanjite svoje mesečne obaveze
  • Iskoristite mogućnost dobijanja dodatnog keša
  • Aplicirajte onlajn i uživajte 12 meseci bez naknade za održavanje dinarskog tekućeg računa

Erste kredit za refinansiranje

  • Refinansirajte obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama, kreditima, dozvoljenim prekoračenjima ili lizing ugovorima, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša
  • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva 
  • Bez troškova menice i Kreditnog biroa 
  • Na raspolaganju su vam iznosi od 50.000 do 3.000.000 RSD* bez žiranata
  • Sredstva su vam dostupna bez obaveze depozita
  • Kamatna stopa 5,35% + 3m BELIBOR za klijente sa prenetom zaradom
  • Maksimalni rok otplate 96 meseci (120 meseci za postojeće klijente)

* U zavisnosti od kreditne sposobnosti i visine redovnih mesečnih primanja

Aplicirajte onlajn* i uživajte 12 meseci bez naknade za održavanje dinarskog tekućeg računa

* Ne odnosi se na Premium tekući račun

* Važi za novootvorene dinarske tekuće račune

 

Reprezentativni primer za refinansirajući kredit za refinansiranje obaveza u drugim bankama    
Iznos kredita 500.000 RSD  
Rok otplate 8 godina  
NKS 8,23%  
EKS 8,55%  
Iznos mesečne rate 7.126,93 RSD  
Ukupno za otplatu 684.185,28 RSD  
Naknada za obradu kreditnog zahteva  0 RSD  
Trošak menice 0 RSD  
Izveštaj kreditnog biroa  0 RSD  

Napomena: Iskazana efektivna kamatne stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.08.2018.

* Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.08.2018. godine iznosi 2,88%. 

Primer se odnosi na kredit bez osiguranja otplate kredita.

Kamatna stopa je promenljiva i iznosi 5,35% + 3M Belibor.

Kamatna stopa za klijente bez prenosa zarade je fiksna i iznosi 13,95%

Reprezentativni primer za refinansirajući kredit za refinansiranje obaveza u drugim bankama    
Iznos kredita 1.000.000 RSD  
Rok otplate 8 godina  
NKS 8,23%  
EKS 8,55%  
Iznos mesečne rate 14.253,86 RSD  
Ukupno za otplatu 1.368.370,56 RSD  
Naknada za obradu kreditnog zahteva  0 RSD  
Trošak menice 0 RSD  
Izveštaj kreditnog biroa  0 RSD  

Napomena: Iskazana efektivna kamatne stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.08.2018.

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje na dan 01.08.2018. godine iznosi 2,88%.

Primer se odnosi na kredit bez osiguranja otplate kredita.

Kamatna stopa je promenljiva i iznosi 5,35% + 3M Belibor.

Kamatna stopa za klijente bez prenosa zarade je fiksna i iznosi 13,95%

Kalkulator za kredit za refinansiranje obaveza iz druge banke

Rata

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.
Za povoljniju mesečnu ratu podnesite zahtev onlajn! Ugovorite odmah, jer ste onlajn

Možda vas zanima i