Dodatna finansijska sredstva
za udobnu penziju

Keš kredit za penzionere

  • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
  • Životno osigranje je obezbeđeno uz kredit bez dodatnih troškova

Dinarski keš kredit za penzionere sa osiguranjem

  • Obezbedite sebi dodatna sredstva na jednostavan način, bez depozita i žiranata
  • Sredstva možete da koristite u skladu sa vašim potrebama, kredit je nenamenski
  • Na raspolaganju su vam iznosi od 50.000 do 2.000.000 dinara
  • Kredit možete otplaćivati od 13 do 71 mesec*
  • Životno osiguranje uključeno u kredit, bez naknade
  • Iskoristite mogućnost refinansiranja obaveza iz drugih banaka po povoljnim uslovima
  • Isplata će biti izvršena u gotovini ili na vaš tekući račun

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

* u slučaju refinansiranja obaveza unutar Erste Banke i/ili kod drugih banaka po kreditnim karticama i kreditima plasiranim do 18. marta 2020. godine, odnosno produženja roka otplate postojećih gotovinskih i kredita za refinansiranje koji su bili plasirani od 1. januara 2019. do 18. marta 2020. godine, maksimalni rok otplate iznosi 83 meseca ako se refinansiraju kreditom za penzionere sa osiguranjem i kod kojih ne postoji mogućnosti dobijanja dodatne gotovine.

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.12.2021.

Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.12.2021. godine iznosi 0,92%.

Primer se odnosi na gotovinski kredit i kredit za refinansiranje sa mogućnošću dobijanja dodatne gotovine.

U slučaju refinansiranja obaveza kod drugih banaka naplaćuje se i dodatni izveštaj kreditnog biroa (246 RSD) u cilju provere namenskog korišćenja kredita.

 

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.12.2021.

Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.12.2021. godine iznosi 0,92%.

Primer se odnosi na kredit za refinansiranje obaveza u Erste banci odobrenih pre 18.03.2020. godine, bez mogućnosti dobijanja dodatne gotovine, za penzionere sa osiguranjem.

U slučaju refinansiranja obaveza kod drugih banaka naplaćuje se i dodatni izveštaj kreditnog biroa (246 RSD) u cilju provere namenskog korišćenja kredita.

 

Kalkulator za keš (gotovinski) kredit za penzionere sa osiguranjem - promenljiva kamatna stopa

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom primanja

{{monthlyPayment}} RSD

Ponuda je sa uključenim osiguranjem kredita, informativnog je karaktera i nije obavezujuća za banku.

Kalkulator za keš (gotovinski) kredit za penzionere sa osiguranjem - fiksna kamatna stopa

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom primanja

{{monthlyPayment}} RSD

Ponuda je sa uključenim osiguranjem kredita, informativnog je karaktera i nije obavezujuća za banku.

Možda vas zanima i

Korisna dokumentacija