Dodatna finansijska sredstva za udobnu penziju

Keš kredit za penzionere

  • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva
  • Životno osigranje je obezbeđeno uz kredit bez dodatnih troškova

Dinarski keš kredit za penzionere sa osiguranjem

  • Obezbedite sebi dodatna sredstva na jednostavan način, bez depozita i žiranata
  • Sredstva možete da koristite u skladu sa vašim potrebama, kredit je nenamenski
  • Na raspolaganju su vam iznosi od 50.000 do 1.200.000 dinara
  • Kredit možete otplaćivati od 13 do 83 meseca
  • Životno osiguranje uključeno u kredit, bez naknade
  • Iskoristite mogućnost refinansiranja obaveza iz drugih banaka po povoljnim uslovima
  • Isplata će biti izvršena u gotovini ili na vaš tekući račun
Pošaljite nam upit za personalizovanu ponudu za keš kredit za penzionere Pošaljite nam upit

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.08.2020.

* Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.08.2020. godine iznosi 1,02%.

Primer se odnosi na gotovinski kredit. U slučaju refinansiranja obaveza kod drugih banaka naplaćuje se i dodatni izveštaj kreditnog biroa (246 RSD) u cilju provere namenskog korišćenja kredita.

 

Kalkulator za keš kredit za penzionere sa osiguranjem - promenljiva kamatna stopa

Mesečna rata sa prenosom primanja

Ponuda je sa uključenim osiguranjem kredita, informativnog je karaktera i nije obavezujuća za banku.

Kalkulator za keš kredit za penzionere sa osiguranjem - fiksna kamatna stopa

Mesečna rata sa prenosom primanja

Ponuda je sa uključenim osiguranjem kredita, informativnog je karaktera i nije obavezujuća za banku.
Na ovom linku možete videti kalkulator uticaja pretpostavljene
promene nomilane kamatne stope i/ili kursa dinara
Kalkulator Narodne Banke Srbije

Možda vas zanima i

Pošaljite nam upit za personalizovanu ponudu za keš kredit za penzionere Pošaljite nam upit