Savremene mogućnosti za savremene ljude

Keš kredit putem Elektronskog bankarstva – NetBanking aplikacije

  • Obezbedite sebi dodatni keš po najpoljnijim uslovima
  • Jednostavno i brzo, bez čekanja u redovima

 

Keš kredit putem Elektronskog bankarstva – NetBanking aplikacije

 

  • Aplicirajte za gotovinski kredit po najpovoljnijim uslovim putem Elektronskog bankarstva – NetBanking aplikacije i koristite sredstva za sve vaše potrebe
  • Na raspolaganju vam je kredit u iznosu od 50.000 do 3.000.000 RSD* bez žiranta
  • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou od 8,41%
  • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou od 9,21%
  • Mogućnost otplate kredita od 6 do 95 meseci
  • Potreban je samo jedan dolazak u filijalu na željeni dan, radi potpisivanja ugovorne dokumentacije

* U zavisnosti od kreditne sposobnosti i visine redovnih mesečnih primanja

  Klijenti sa prenosom primanja

Iznos kredita

500.000 RSD

500.000 RSD

Rok otplate

95 meseci

95 meseci

Nominalna kamatna stopa

8,41%, promenljiva

(3M Belibor + 5,99%)

10,50%, fiksna

Efektivna kamatna stopa

9,21%

11,52%

Iznos mesečne rate

7.226,00 RSD

7.772,00 RSD

Ukupno za otplatu

686.470,00 RSD

738.340,00 RSD

Naknada za obradu kreditnog zahteva

 1,50% 

 1,50% 

 7.500 RSD

 7.500 RSD

 Trošak menice

 0 RSD

 0 RSD

 Izveštaj kreditnog biroa

 0 RSD

 0 RSD

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 01.08.2019.

* Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.08.2019. godine iznosi 2,42%.

Primer se odnosi na gotovinski kredit bez osiguranja otplate kredita koji je podnet putem NetBanking aplikacije.

Možda vas zanima i