Važno je da su vam dodatna sredstva dostupna onda kada su vam potrebna

Obezbedite sredstva za sve predviđene i nepredviđene situacije, lična zadovoljstva ili neplanirane izdatke