Ostali proizvodi

Aval menice

Obezbedite dodatni oblik garancije banke kako biste ispunili obavezu plaćanja i ugovorite bolje uslove poslovanja.

Aval je menično jemstvo Banke kreditno sposobnim klijentima u cilju ispunjenja obaveza plaćanja (putem menice) prema dobavljačima.

Eskont menice

Brzo i efikasno naplatite svoja potraživanja.

Poboljšajte likvidnost novčanih tokova.

Eskont menica predstavlja finansiranje obrtnih sredstava klijenta pri čemu se mora jasno definisati remitent i trasant, kao i tačan iznos menica koje se eskontuju i njihov rok dospeća.

Nalog za eskont menice PDF (438 KB)

Pismo o namerama

Unapredite poslovanje korišćenjem obavezujućeg pisma o namerama, koje garantuje izdavanje garancije, odobrenje kredita i slično, a po ispunjenju definisanih uslova.

Unapredite dalju saradnju između vas i vaših poslovnih partnera korišćenjem neobavezujućeg pisma o namerama.

Možda vas zanima i