Obezbedićemo vam finansijsku podršku pod povoljnijim uslovima

Krediti iz kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj.

  • Na raspolaganju su vam kratkoročni, srednjoročni i dugoročni krediti za sredstva široke namene, od finansiranja investicija i obrtnih sredstva do revolving kredita
  • Mala i srednja preduzeća putem kredita mogu da finansiraju sirovine, likvidnost preduzeća, obaveze prema dobavljačima, dopunu zaliha, izmiruju različite vrste potraživanja, nabave materijal, gorivo, gotove proizvode i slično

Više informacija o kreditima iz kreditne linije Evropske Banke za obnovu i razvoj

Na raspolaganju su vam krediti namenjeni finansiranju dugoročnih potreba za obrtnim kapitalom i investicijama malih i srednjih preduzeća, za projekte na teritoriji Republike Srbije

 

  • Finansiranje je moguće u dinarima sa valutnom klauzulom ili u EUR, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
  • Iskoristite mogućnost otplate kredita u mesečnim ratama, sa mogućnošću odobrenja grejs perioda
  • Ročnost plasmana do 7 godina
  • Maksimalni iznos kredita do 2.5 miliona EUR za investicione kredite i do 2 miliona EUR za ostale vrste kredita

Proizvod vam je dostupan nakon što dostavite obaveznu dokumentaciju i instrumente obezbeđenja i uz otvoren tekući račun za pravna lica u Erste banci.

 

Možda vas zanima i