Kreditna linija Razvojne banke
Saveta Evrope

CEB - Council of Europe Development Bank

Više informacija o kreditima Razvojne banke Saveta Evrope

Erste Bank A.D. Novi Sad potpisala je Ugovor sa Razvojnom bankom Saveta Evrope za odobravanje zajmova u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za otvaranje i očuvanje održivih poslova

Krajnji korisnci su mala i srednja preduzeća širom teritorije Republike Srbije

 

Namena plasmana krajnjim korisnicima realizovanih iz CEB kreditne linije: 

 •  Investicioni krediti
 •  Krediti za obrtna sredstva/ trajna obrtna sredstva

Maksimalni iznosi kredita krajnjim Korisnicima:

 • Maksimalan iznos investicionih kredita krajnjim korisnicima je 2 miliona EUR
 • Maksimalan iznos kredita za (trajni) obrtni kapital krajnjim korisnicima je 1 milion EUR

Nije moguće koristiti sredstva CEB 2020 kreditne linije za:

 • Refinansiranje obaveza krajnjih korisnika (sopstvena investicija, EBS refinans ili refinans drugih banaka)
 • Revolving kredite
 • Finansijske naknade i nefinansijske elemente, kao što je depresijacija (amortizacija)
 • Finansijske troškove ulaganja (plaćanja dugova, refinansiranje, naknade po kamatama, sticanje učešća u kapitalu preduzeća i sl.)

Opšti kriterijumi nepodobnih krajnjih Korisnika kredita:

 • Ekstraktivne industrije (NACE 8) osim podele 8. Ostalo rudarstvo i eksploatacija kamena (8.1 Eksploatacija kamena, peska i gline; 08.91 Eksploazacija hemijskih minerala i minerala đubriva i 08.92 Eksploatacija treseta; 08.93 Eksploatacija soli)
 • Destilovanje, rektifikacija i mešanje alkoholnih pića (NACE C11.01)
 • Proizvodnja duvanskih proizvoda (NACE C12)
 • Proizvodnja koksa i prerađenih naftnih derivata (NACE C19)
 • Obrada nuklearnog goriva (NACE C24.46)
 • Proizvodnja oružja i municije (NACE C25.4)
 • Proizvodnja vojnih borbenih vozila (NACE C30.4)
 • Delatnosti finansiranja i osiguranja (NACE K64-66)
 • Delatnosti koje se odnose na nekretnine (NACE L68)
 • Delatnosti kockanja i klađenja (NACE R92)
 • Delatnosti organizacije sa članstvom (NACE S94)

Proizvod vam je dostupan nakon što dostavite obaveznu dokumentaciju i instrumente obezbeđenja i uz otvoren tekući račun za pravna lica u banci.

 

Možda vas zanima i