Rešite potrebu za finansiranjem osnovnih i obrtnih sredstava, kao i energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, uz pomoć kredita koji vam to omogućava

Kreditna linija KfW

  • Na raspolaganju su vam namenska sredstva za finansirajte osnovnih sredstava i smanjenja potrošnje energije
  • Iskoristite mogućnost finansiranja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
  • Izaberite valutu koja odgovara vašim poslovnim potrebama Dinarski sa deviznom klauzulom ili u EUR

Više informacija o kreditnoj liniji KfW-a

Na raspolaganju su vam sredstva za podršku preduzeća i preduzetnika, pri finansiranju projekata na teritoriji Republike Srbije


Da bi vaši projekti bili podržani sredstvima KfW-a, koristite ih za rekonstrukciju, obnovu ili renoviranje, sa ciljem:

ulaganja u osnovna sredstva i smanjenje potrošnje energije

obezbeđenja najmanje neutralnih dejstava emisije CO2

korišćenja obnovljivih izvore energije

 

 

 

  1. Izaberite valutu za finansiranje (dinarski sa valutnom klauzulom ili u EUR)
  2. Odobrićemo vam sredstva u maksimalnom iznosu u visini koja je u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  3. Proizvod vam je dostupan uz otvoren tekući račun za pravna lica u banci

Možda vas zanima i