EIB Apex IIIb zajam

Krajnji korisnici

 • Finansiranje malih i srednjih projekata koje realizuju mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uključujući i finansiranje ’projekata poslova za mlade zapadnog Balkana’
 • Finansiranje projekata prioritetnih investicija ograničenog obima koje promovišu krajnji korisnici  bilo koje veličine (osim malih i srednjih preduzeća) u oblastima ekonomije znanja, energetike, zaštite životne sredine, zdravstva, prosvete..(prioritetni projekti)

 

Proizvodi

 

Kredit za finansiranje obrtnog kapitala

Namena: Povećanje vrednosti obrtnog kapitala. Finansiranje može da uključuje: sredstva potrebna za plaćanje sirovina i drugih proizvodnih sredstava, inventara i opštih troškova, sredstva za finansiranje potraživanja od kupaca i potraživanja nastala po osnovu prodaje robe koja ne pripada širokoj potrošnji.

Kamatna stopa:

 • Promenljiva, koju čini EURIBOR + marža EIB-a + do 1,75% marža za posredničke banke +
  0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih,
  odnosno EURIBOR + marža EIB-a + do 2,5% marža za posredničke banke + 0,250%
  naknada za NBS za ostale projekte.
 • Fiksna, koju čini kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 1,75% marža za
  posredničke banke + 0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava
  zapošljavanje mladih, odnosno kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 2,5%
  marža za posredničke banke + 0,250% naknada za NBS za ostale projekte.

Povoljniji uslovi Evropske investicione banke znače da će krajnji korisnik kredita imati finansijsku povoljnost u nižoj kamatnoj stopi od minimum 50 baznih poena (80 baznih poena za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banka obračunavala na taj kredit bez učešća EIB-a.

 

Investicioni kredit

Namena: Krediti su namenjeni za kupovinu, renoviranje ili proširenje materijalne imovine (“osim zemljišta”); kupovinu patenata i licenci kada su potrebne za tehničko sprovođenje projekta kao i ulaganje u nematerijalnu imovinu (finansiranje troškova razvoja, planiranja i finansiranja tokom faze izgradnje materijalne imovine, istraživanja i razvoja odnosno finansiranje izgradnje distributivne mreže na domaćem tržištu)

Kamatna stopa:

 • Promenljiva, koju čini EURIBOR + marža EIB-a + do 1,75% marža za posredničke banke +
  0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih,
  odnosno EURIBOR + marža EIB-a + do 2,5% marža za posredničke banke + 0,250%
  naknada za NBS za ostale projekte.
 • Fiksna, koju čini kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 1,75% marža za
  posredničke banke + 0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava
  zapošljavanje mladih, odnosno kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 2,5%
  marža za posredničke banke + 0,250% naknada za NBS za ostale projekte.

Povoljniji uslovi Evropske investicione banke znače da će krajnji korisnik kredita imati finansijsku povoljnost u nižoj kamatnoj stopi od minimum 50 baznih poena (80 baznih poena za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banka obračunavala na taj kredit bez učešća EIB-a.

Prioritetni projekti

Opšti uslovi prihvatljivosti projekata:

·         Projekat mora obuhvatati ulaganja u oblasti : ublažavanja klimatskih promena, socijalne i privredne infrastrukture uključujući obnovljive izvore energije, zdravstva i obrazovne infrastrukture, razvoja lokalnog privatnog sektora i poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima za MSP i mikro subjekte

·         Projekat mora biti ekonomski, tehnički i finansijski opravdan

·         Projekat ne sme da se zasniva na aktivnostima obične popravke i održavanja

·         Projekat mora da se realizuje u periodu od najviše 4 godine

·         Projekat mora biti zasebno prepoznatljiv u pogledu lokacije, plana, koristi..

·         Neophodno je obezbediti sve dozvole od strane nadležnih organa

·         Projekat mora biti samostalan i tehnički i ekonomski održiv

 

Projekat za mlade zapadnog Balkana (ZM)

Mala i srednja preduzeća kao i STK se kao krajnji korisnici mogu kvalifikovati za finansiranje projekta za mlade zapadnog Balkana ako ispunjavaju najmanje jedan od sledeća dva kriterijuma:

Krajnji korisnik potvrđuje da je u poslednjih 6 meseci zaposlio i još uvek zapošljava najmanje jednu mladu osobu koja se nalazila u registru Nacionalne službe za zapošljavanje, dve osobe za srednja preduzeća i pet osoba za STK. Obaveza je korisnika da osobe zadrži na radu najmanje dve godine.

Krajnji korisnik je u poslednjih 6 meseci obezbedio stručno usavršavanje ili praksu za najmanje 2 mlade osobe bez prethodnog radnog iskustva, 4 osobe za srednja preduzeća i 10 osoba za STK. Obuka odnosno praksa traju najmanje 6 meseci i formalizovane su važećim sporazumom o saradnji.

Možda vas zanima i