Obezbedićemo vam po povoljnijim uslovima finansijsku podršku vaših potreba za obrtnim kapitalom i investicijama

Kredit iz kreditne linije Evropske investicione banke

 • Finansirajte investicije i obrtni kapital, uz konkurentne kamatne stope
 • Izaberite valutu kredita u skladu sa vašim investicionim potrebama
 • Iskoristite mogućnost dobijanja grejs perioda

Više informacija o kreditima iz kreditne linije Evropske Investicione Banke

Na raspolaganju su vam krediti namenjeni finansiranju dugoročnih potreba za obrtnim kapitalom i investicijama preduzeća i preduzetnika, za projekte na teritoriji Republike Srbije

 

 • Koristite odobrena sredstva za finansiranje svih investicija i potreba za obrtnim kapitalom u okviru razvoja, osim za isključivo finansijske transakcije (investicije i troškovi moraju biti u skladu sa kriterijumima EIB-a)
 • Vašu investiciju ćemo podržati sa maksimalnim iznosom koji je u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
 • Na raspolaganju vam je finansiranje u dinarima sa valutnom klauzulom ili u EUR, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
 • Iskoristite mogućnost otplate kredita u mesečnim ratama, sa mogućnošću odobrenja grejs perioda

Proizvod vam je dostupan nakon što dostavite obaveznu dokumentaciju i instrumente obezbeđenja i uz otvoren tekući račun za pravna lica u banci

EIB Apex IIIb zajam

 • Kredit za finansiranje obrtnog kapitala
 • Investicioni kredit
 • Prioritetni projekti
 • Projekat za mlade zapadnog Balkana (ZM)

 

 

Paket podrške „EIB Team Europe COVID-19"

 • Namenjen malim i srednjim preduzećima, kao i preduzećima srednje kapitalizacije
 • Kredit za finansiranje osnovnih i obrtnih sredstava
 • Investicioni kredit 

 

 

Možda vas zanima i