Sa ciljem unapređenja usluga koje pružamo vašoj kompaniji, formirali smo Centar za usluge pravnim licima

U Beogradu, Novom Sadu, Staroj Pazovi i Čačku

Želja nam je da vam putem Centra za usluge pravnim licima pružimo uslugu kojom ćete biti zadovoljni u potpunosti

Centar za usluge pravnim licima obavlja sledeće aktivnosti:

  • vrši prijem statusne dokumentacije za račune platnog prometa (dinarski i devizni)
  • vrši kupoprodaju deviza (otkup deviza, terminska prodaja deviza)
  • vrši prijem dokumentacije za plaćanja prema inostranstvu
  • vrši prijem dokumentacije i izdavanje potvrda kod polaganja/isplate osnivačkog uloga
  • oročava višak vaših likvidnih sredstava na dinarskim i deviznim računima
  • obezbeđuje različite potvrde i  kopije dokumenata
  • pruža pomoć pri rešavanju reklamacija

CSC Beograd

Adresa

Milutina Milankovića 3a

Broj telefona centrale

011 201 50 88

Fax

021 489 06 69

Dragana Đukić

Broj telefona: 011 209 01 49

Broj mobilnog telefona: 060 874 76 50

Mejl adresa: dragana.djukic@erstebank.rs

Vanja Mićić

Broj telefona: 011 209 01 34

Broj mobilnog telefona: 060 874 76 63

Mejl adresa: vanja.micic@erstebank.rs

Jelena Hakaj

Broj telefona: 011 220 91 04

Broj mobilnog telefona: 060 874 76 33

Mejl adresa: jelena.hakaj@erstebank.rs

Jelena Živanić

Broj telefona: 011 209 01 21

Broj mobilnog telefona: 060 874 77 82

Mejl adresa: jelena.zivanic@erstebank.rs

Dijana Maleš

Broj telefona: 011 2015 097 

Broj mobilnog telefona : 060 874 79 25 

Mejl adresa: dijana.males@erstebank.rs

Mirjana Šljivar

Broj telefona: 011 201 50 35

Broj mobilnog telefona: 060 874 79 19

Mejl adresa: mirjana.sljivar@erstebank.rs

Kristina Milošević

Broj telefona: 011 201 50 37

Broj mobilnog telefona: 060 874 78 03

Mejl adresa: kristina.milosevic@erstebank.rs

CSC Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 5  

Broj telefona centrale

021 480 95 50

Fax

021 480 97 17

Stanislava Teslić Vukašinović

Broj telefona: 021 480 95 17

Broj mobilnog telefona: 060 874 77 89

Mejl adresa: stanislava.teslic-vukasinovic@erstebank.rs

Jasmina Srdić

Broj telefona: 021 480 94 65

Broj mobilnog telefona: 060 874 77 87

Mejl adresa: jasmina.srdic@erstebank.rs

CSC Stara Pazova

Adresa

Kralja Petra I broj 2 

Broj telefona centrale

021 480 95 50

Fax

021 480 97 26

Jovana Puhača

Broj telefona: 022 366 212

Broj mobilnog telefona: 060 874 77 85

Mejl adresa: jovana.puhaca@erstebank.rs

CSC Čačak

Adresa

Gradsko šetalište BB, Čačak

Broj telefona centrale 

032 515 0646

Fax

032 515 0646

Marina Bjelić

Broj telefona: 032 515 0646

Broj mobilnog telefona: 060 8747 445

Mejl adresa: marina.bjelic@erstebank.rs