Okvirni višenamenski limit za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Aranžman koji odgovara svakom biznisu

  • Efikasno izmirite potrebe vašeg poslovanja korišćenjem različitih proizvoda iz višenamenskog limita
  • Raspolažite limitom u okviru koga možete koristiti kratkoročne i dugoročne proizvode Banke
  • Povećajte efikasnost vašeg poslovanja, uz fleksibilno i brzo povlačenje pojedinačnih proizvoda po skraćenoj proceduri
  • Koristite više različitih proizvoda uz zaključivanje samo jednog ugovora

Ključni brojevi

Više informacija o okvirnom višenamenskom limitu za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Na raspolaganju vam je mogućnost sklapanja Ugovora o limitu sa bankom, na osnovu koga vam se u periodu važenja limita odobravaju pojedinačni kratkoročni i dugoročni proizvodi

 

  • Odobreni limit koristite do 60 meseci
  • U periodu važenja limita, iskoristite mogućnost povlačenja pojedinačnih proizvoda u veoma kratkom roku, po skraćenoj proceduri 
  • Izaberite valutu proizvoda u skladu sa vašim poslovnim potrebama (RSD, RSD sa valutnom klauzulom ili EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
  • Proizvod vam je dostupan uz otvoren tekući račun u banci

Možda vas zanima i