Lombardni krediti - pokriveni 100% novčanim depozitom

Čuvajte vaša, a koristite sredstva banke, finansirajte svoje dugoročne potrebe po povoljnijim uslovima

  • Ostvarite mogućnost dugoročnog finansiranja po nižim cenama uz 100% depozita
  • Izaberite dinamiku otplate u skladu sa vašim mogućnostima mesečno ili tromesečno
  • Iskoristite mogućnost izbora između dinarskog i deviznog kredita i depozita

Više informacija o lombardnim kreditima sa 100% depozita

Na raspolaganju vam je mogućnost finansiranja dugoročnih potreba sa 100% pokrićem, gde pokriće može biti u vidu dinarskog, ili deviznog depozita

 

  • Raspolažite odobrenim sredstvima čak do 120 meseci 
  • Izaberite valutu u skladu sa vašim poslovnim potrebama (RSD, RSD sa valutnom klauzulom, ili EUR)
  • Proizvod vam je dostupan uz otvoren tekući račun u banci

Možda vas zanima i