Kredit za trajna obrtna sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima

Osigurajte budućnost vašeg gazdinstva uz dobra rešenja za proširenje proizvodnje

  • Finansirajte potrebe svog gazdinstva za trajnim obrtnim sredstvima i povećajte proizvodnju i prihode
  • Nudimo vam mogućnost izbora između kredita u RSD ili u RSD sa valutnom klauzulom
  • Obezbedićemo vam isti kurs za plasiranje i vraćanje kredita - srednji/ srednji

Više informacija o kreditu za trajna obrtna sredstva za registrovana poljoprivredna gazdinstva


Na raspolaganju vam je dugoročni kredit, namenjen finansiranju trajnih obrtnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju

 

  • Odobrićemo vam sredstva u maksimalnom iznosu u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Izaberite između kredita u RSD ili u RSD sa valutnom klauzulom
  • Iskoristite mogućnost povlačenja i otplate sredstava po istom kursu (srednji/srednji)
  • Raspolažite odobrenim sredstvima do 3 godine, sa mogućnošću korišćenja grejs perioda do 12 meseci
  • Iskoristite fleksibilan način otplate, u ratama ili anuitetima (godišnje, šestomesečno, tromesečno, mesečno)

Možda vas zanima i