Obezbedićemo vam po povoljnijim uslovima finansijsku podršku za dugoročne investicije u okviru razvoja

Kredit iz kreditne linije Evropske investicione banke

  • Finansirajte investicije i rashode u okviru razvoja, uz konkurentne kamatne stope
  • Izaberite valutu kredita u skladu sa vašim investicionim potrebama dinarski uz valutnu klauzulu ili EUR
  • Iskoristite mogućnost dobijanja grejs perioda

Više informacija o kreditima iz kreditne linije Evropske Investicione Banke

Na raspolaganju vam je investicioni kredit namenjen finansiranju dugoročnih investicionih potreba preduzeća i preduzetnika, za projekte na teritoriji Republike Srbije

 

  • Koristite odobrena sredstva za finansiranje svih investicija i rashoda u okviru razvoja krajnjih korisnika, osim za isključivo finansijske transakcije (investicije i troškovi moraju biti u skladu sa kriterijumima EIB-a)
  • Vašu investiciju ćemo podržati sa maksimalnim iznosom koji je u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Na raspolaganju vam je finansiranje u dinarima sa valutnom klauzulom ili u EUR, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
  • Iskoristite mogućnost otplate kredita u mesečnim ratama, sa mogućnošću odobrenja grejs perioda

Proizvod vam je dostupan nakon što dostavite obaveznu dokumentaciju i instrumente obezbeđenja i uz otvoren tekući račun za pravna lica u banci

Krediti Evropske investicione banke dostupni su vam uz otvoren Dinarski tekući račun

Možda vas zanima i