Izaberite nova rešenja za stare kredite, refinansirajte kredit i iskoristite mogućnost dobijanja dodatnih sredstava po posebnim uslovima

Kredit za refinansiranje

  • Smanjite svoje mesečne obaveze, refinansirajte kredit po povoljnijim uslovima uključujući i naknadu druge banake za prevremenu otplatu kredita
  • Uz sredstva za refinansiranje, iskoristite mogućnost dobijanja dodatnih sredstava
  • Ugovorite kredit po posebnim uslovima, bez plaćanja naknade za obradu kreditnog zahteva

Više informacija o kreditu za refinansiranje

Na raspolaganju vam je proizvod namenjen preduzećima i preduzetnicima za refinansiranje kredita iz drugih banaka, na osnovu Ugovora o kreditu i potvrde o stanju duga iz druge banke

 

  • Naknada druge banke za prevremenu otplatu kredita vam može biti uključena u kredit
  • Isplatićemo vam i dodatna sredstva za potrebe obrtnih sredstava, a do 10% od iznosa koji vam refinansiramo
  • Raspolažite sredstvima u maksimalnom iznosu u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Iskoristite mogućnost otplate kredita u mesečnim ratama, čak do 84 meseca
  • Odobrićemo vam grejs period do 12 meseci 
  • Mogućnost odobrenja kredita u RSD ili RSD sa valutnom klauzulom

Kredit za refinansiranje vam je dostupan uz otvoren Dinarski tekući račun

Možda vas zanima i