Kredit za refinansiranje

Izaberite nova rešenja za stare kredite, refinansirajte kredit i iskoristite mogućnost dobijanja dodatnih sredstava po posebnim uslovima

  • Smanjite svoje mesečne obaveze, refinansirajte kredit po povoljnijim uslovima uključujući i naknadu druge banake za prevremenu otplatu kredita
  • Uz sredstva za refinansiranje, iskoristite mogućnost dobijanja dodatnih sredstava
  • Ugovorite kredit po posebnim uslovima, bez plaćanja naknade za obradu kreditnog zahteva

Više informacija o kreditu za refinansiranje

Na raspolaganju vam je proizvod namenjen preduzećima i preduzetnicima za refinansiranje kredita iz drugih banaka, na osnovu Ugovora o kreditu i potvrde o stanju duga iz druge banke

 

  • Naknada druge banke za prevremenu otplatu kredita vam može biti uključena u kredit
  • Isplatićemo vam i dodatna sredstva za potrebe obrtnih sredstava, a do 10% od iznosa koji vam refinansiramo
  • Raspolažite sredstvima u maksimalnom iznosu u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Iskoristite mogućnost otplate kredita u mesečnim ratama, čak do 120 meseci
  • Odobrićemo vam grejs period do 12 meseci 
  • Mogućnost odobrenja kredita u RSD ili RSD sa valutnom klauzulom

Za preduzetnike, u skladu sa Instrukcijom NBS o refinansiranju kredita kod druge banke:

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.  

Možda vas zanima i