Izmirite tekuće obaveze iz poslovanja korišćenjem proizvoda iz kratkoročnog višenamenskog limita

Kratkoročni višenamenski limit za preduzetnike

  • Raspolažite limitom u okviru koga možete koristiti sve vrste kratkoročnih proizvoda Banke
  • Povlačite pojedinačne proizvode po skraćenoj proceduri i povećajte efikasnost vašeg poslovanja
  • Iskoristite mogućnost produženja limita za dodatnih 12 meseci, nakon njegovog isteka

Više informacija o kratkoročnom višenamenskom limitu

  • Na raspolaganju vam je mogućnost sklapanja Ugovora o limitu sa bankom, na osnovu koga vam se u periodu važenja limita odobravaju pojedinačni kratkoročni proizvodi
  • Povećajte efikasnost vašeg poslovanja uz brzo povlačenje pojedinačnih proizvoda iz odobrenog limita (kredita, garancija, akreditiva, eskonta, aval menica i sličnih) 
  • Pojedinačne proizvode iz limita koristite do 12 meseci, a najduže do isteka roka važenja odobrenog limita
  • Odobreni limit koristite do 12 meseci, sa mogućnošću produženja za dodatnih 12 meseci
  • Izaberite valutu proizvoda u skladu sa vašim poslovnim potrebama (RSD, RSD sa valutnom klauzulom, ili EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
Za kratkoročni višenamenski limit potrebno je da otvorite Dinarski tekući račun

Možda vas zanima i

Potrebno vam je više informacija o kratkoročnom višenamenskom limitu? Pošaljite nam upit
Posetite nas za više informacija o kratkoročnom višenamenskom limitu Zakažite sastanak