Investicioni kredit

Modernizujte i unapredite svoje poslovanje

  • Iskoristite pogodnost dugoročnog finansiranja, uz mogućnost dobijanja grejs perioda
  • Modernizujte poslovanje, investirajte u opremu, zemljište, građevinske objekte, vozni park, osnovno stado i ostala osnovna sredstva
  • Kreditirajte se u valuti koja vama odgovara Dinarski, dinarski sa valutnom klauzulom ili devizni

Više informacija o investicionom kreditu

Finansirajte svoje investicione potrebe do 10 godina

 

  • Iskoristite mogućnost dobijanja grejs perioda do 12 meseci
  • Na raspolaganju vam je finansiranje u RSD, RSD sa valutnom klauzulom ili EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju 
  • Vašu investiciju ćemo podržati sa maksimalnim iznosom koji je u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću

Možda vas zanima i