Finansiranje istraživačkih i razvojnih aktivnosti inovativnih preduzeća

Po atraktivnim uslovima

  • Krediti po povoljnijim uslovima i uz manje zahteve u pogledu sredstava obezbeđenja inovativnim kompanijama u Srbiji
  • Investicioni i krediti za obrtna sredstva u cilju razvoja poslovanja i unapređenja procesa, proizvoda i usluga
  • Minimalni iznos kredita je 25.000 EUR, a maksimalni 7.5 miliona EUR

Više informacija o finansiranju istraživačkih i razvojnih aktivnosti inovativnih preduzeća

  • Na raspolaganju su vam krediti po povoljnijim uslovima i uz manje zahteve u pogledu sredstava obezbeđenja svim inovativnim kompanijama u Srbiji
  • Investicioni i krediti za obrtna sredstva u cilju razvoja poslovanja i unapređenja procesa, proizvoda i usluga
  • Korisnici mogu biti sva preduzeća do 250 zaposlenih koja ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti propisane od strane EIF-a
  • Minimalni iznos kredita je 25.000 EUR, a maksimalni 7,5 miliona EUR u skladu sa kreditnom sposobnošću
  • Ročnost kredita od jedne do 10 godina
  • Sredstva su vam dostupna u valuti EUR ili RSD
  • Potencijalni korisnici su svi koji ulažu u razvoj inovativnih proizvoda, procesa i usluga, zatim brzo rastuća preduzeća, odnosno ona čiji su se radna snaga ili promet povećali u poslednje tri godine i kompanije koje imaju veliki inovativni potencijal ili su zasnovane na istraživanju i inovaciji
Želite da zakažite sastanak ili zatražite ponudu Pošaljite nam upit

Ovaj program je podržan sa ''InnovFin SME Guarantee Facility'' uz finansijsku podršku Evropske Unije u okviru 'Horizon 2020 Financial Instruments'.

Možda vas zanima i