Akreditivno-garantni poslovi

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u finansiranju spoljnotrgovinskog poslovanja Erste Bank a.d. Novi Sad je u mogućnosti da Vam pruži sve potrebne informacije, savete i usluge.