Exchange rate list

Kursna lista

Kursna lista na dan {{datum}}

Srednji kurs EUR Narodne banke Srbije {{formatNumber(kursnaLista.SrednjiKursEurNBS)}}
Prodajni kurs EUR Narodne banke Srbije {{formatNumber(kursnaLista.ProdajniKursEurNBS)}}
Prodajni kurs EUR Erste banke za S-Rent {{formatNumber(kursnaLista.ProdajniKursEurErste)}}

Izračun rate po odabranom kursu na dan {{datum}}

Telephone for the exchange rate:

Mid EUR exchange rate of the National Bank of Serbia: 011/2010 714

Specially formed selling exchange rate for EUR of Erste Bank a.d. Novi Sad for S-Leasing: 011/2010 718