Štedite u banci u kojoj se štedi već dva veka

Štednja u Erste Banci

Štednja u Erste Banci osim dobrih uslova, garantuje i atraktivne kamate na štednju, maksimalnu dostupnost vašim sredstvima i sigurnost uloga.
Pronađite najbolju štednju za vas.


 • Oročena štednja

  Štednja uz atraktivne kamatne stope i isplatu kamate nakon isteka perioda.

 • Aktivna štednja

  Oročena štednja uz mogućnost dodatnih uplata sa istim datumom dospeća.


 • Dečja štednja

  Oročena štednja za vaše dete uz ostvarivanje premije na kamatu.

 • Kusur štednja

  Štednja koja raste pri svakoj kupovini.


 • Rentna štednja

  Oročena štednja uz mogućnost isplate kamate mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije informacije potražite kod Agencije za osiguranje depozita .