Dinarska štednja po viđenju

Dinarska neoročena štednja ili štednja po viđenju je vrsta dinarske štednje gde klijent može da raspolaže novcem posredstvom otvorenog dinarskog štednog računa u svakom momentu bez kamate.

Valuta

RSD

Minimalni iznos sredstava

Nije definisan

Visina nominalne kamatne stope

Bez kamate

Efektivna kamatna stopa

Manja od NKS ili negativna usled uticaja naknade za otvaranje računa

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Porez na kamatu

Ne obračunava se

Raspolaganje kamatom

-

Raspolaganje osnovnim ulogom

U svakom momentu

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.