Devizna štednja po viđenju

Devizna neoročena štednja ili štednja po viđenju je vrsta štednje gde klijent može da raspolaže devizama u svakom momentu. Mogu da se polažu samo devize koje su predmet kupovine i prodaje na jedinstvenom deviznom tržištu.

Valuta

Na deviznu štednju se mogu polagati samo devize koje su predmet kupovine i prodaje na jedinstvenom deviznom tržištu.

Efektivna kamatna stopa

Manja od NKS ili negativna usled uticaja naknade za otvaranje računa

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Metod obračuna kamate

Konformni

Porez na kamatu

Obračunava se u skladu sa zakonskim  propisima.

Raspolaganje kamatom

Nakon pripisa kamate, odnosno nakon 31.12.

Raspolaganje osnovnim ulogom

U svakom momentu

 

Naknade:

Opis  naknadeVisina naknadeVrsta naknadeDinamika plaćanja
Naknada za otvaranje deviznog štednog računa po viđenju100,00 RSDFiksnaJednokratno, prilikom podnošenja zahteva
Naknada za vođenje deviznog štednog računa po viđenjuBez naknade

-

-

Naknada za izdavanje ovlašćenja po računu80,00 RSDPromenljivaJednokratno, prilikom podnošenja zahteva
Naknada za prijavu nestanka dokumenta50,00 RSDPromenljivaJednokratno, prilikom podnošenja zahteva
Naknada za blokiranje računa200,00 RSDPromenljivaJednokratno, prilikom podnošenja zahteva
Naknada za zamenu štedne knjižice100,00 RSDPromenljivaJednokratno, prilikom podnošenja zahteva
Naknada za zatvaranje računaBez naknade  
Naknada za izdavanje izvodaBez naknade  

Napomena: U slučaju promene Cenovnika, izmenjen Cenovnik proizvoda i usluga će se primenjivati 60 dana od dana obaveštavanja korisnika, pri čemu se smatra da korisnik prihvata nove naknade, ukoliko se u navedenom roku ne izjasni da nije saglasan sa promenom istih.

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.