Dečija dinarska neoročena štednja (štednja po viđenju)

Dečija dinarska neoročena štednja ili štednja po viđenju je vrsta štednje gde klijent uvek može da raspolaže novcem posredstvom otvorenog dinarskog dečijeg štednog računa. Otvaranje dečijeg dinarskog štednog računa po viđenju vrši zakonski zastupnik deteta (roditelj ili staratelj koga je postavio centar za socijalni rad), a pravo raspolaganja sredstvima zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

Valuta

RSD

Minimalni iznos sredstava

Nije definisan

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Porez na kamatu

Ne obračunava se

EKSManja od NKS ili negativna usled uticaja naknade za otvaranje računa

Raspolaganje kamatom

Nakon pripisa kamate, odnosno nakon 31.12.

Raspolaganje osnovnim ulogom

U svakom momentu

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.