Dečija dinarska oročena štednja

Dečija dinarska oročena štednja je oročena štednja kod koje klijent pored kamatne stope dobija i premiju, a novac oročava uz mogućnost dodatnih uplata istog datuma dospeća. Otvaranje dečijeg dinarskog oročenog štednog uloga vrši zakonski zastupnik deteta (roditelj ili staratelj koga je postavio centar za socijalni rad), a pravo raspolaganja ulogom zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

Vrsta oročenja

Dečija dinarska oročena štednja

Periodi oročenja

6,01 do 60 meseci 

Valuta

RSD

Minimalni iznos oročenja

Bez minimalnog iznosa oročenja

Dodatne uplate

Dodatne uplate se vrše dinamikom i u vremenskim razmacima koji odgovaraju klijentu
Dodatne pojedinačne uplate vrše roditelj/staratelj ili ovlašćeno lice

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Porez na kamatu

Ne obračunava se

Metod obračuna kamate

Konformni

Mogućnost automatskog reoročenja

Ne postoji – zbog toga je neophodno odmah otvoriti i odgovarajući dinarski štedni račun po viđenju na koji će se, po isteku ugovorenog roka oročenja, nakon automatskog saldiranja, preneti depozit sa pripadajućom kamatom i premijom

Raspolaganje kamatom

Po dospeću kamata se prenosi na  partiju neoročene dinarske štednje (po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom

Po dospeću osnovni ulog se prenosi na partiju neoročene dinarske štednje (štednje po viđenju)

Obračun premije

Premija  se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Banka priznaje premiju ako su sredstva oročena do datuma dospeća. Premija zavisi od roka oročenja i ulazi u obračun efektivne kamatne stope

Raspolaganje premijom

Po dospeću premija se zajedno sa kamatom prenosi na  partiju neoročene dinarske štednje (štednje po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom, kamatom i premijom u slučaju prevremenog razročenja

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Banka ne priznaje premiju ako su sredstva prevremeno razročena

Izdavanje izvodaBez naknade, na zahtev klijenta

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.