Dečija neoročena devizna štednja

Dečija devizna neoročena štednja ili štednja po viđenju je vrsta štednje gde klijent uvek može da raspolaže novcem posredstvom otvorenog deviznog dečijeg štednog računa. Otvaranje dečijeg deviznog štednog računa po viđenju vrši zakonski zastupnik deteta (roditelj ili staratelj koga je postavio centar za socijalni rad), a pravo raspolaganja sredstvima zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

Valuta

EUR, USD, CHF

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Metod obračuna kamate

Konformni

EKSManja od NKS ili negativna usled uticaja naknade za otvaranje računa

Porez na kamatu

Obračunava se u skladu sa zakonskim propisima

Raspolaganje kamatom

Nakon pripisa kamate, odnosno nakon 31.12.

Raspolaganje osnovnim ulogom

U svakom momentu

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.