Dečija devizna oročena štednja

Dečija devizna oročena štednja je oročena štednja kod koje klijent pored kamatne stope dobija i premiju, a novac oročava uz mogućnost dodatnih uplata istog datuma dospeća. Otvaranje dečijeg deviznog oročenog štednog uloga vrši zakonski zastupnik deteta (roditelj ili staratelj koga je postavio centar za socijalni rad), a pravo raspolaganja zastupnika prestaje sticanjem punoletstva deteta.

Vrsta štednje

Dečija devizna oročena štednja

Periodi oročenja

6,01 do 60 meseci

Valuta

EUR, USD

Minimalni iznos oročenja

Bez minimalnog iznosa oročenja

Dodatne uplate

Dodatne uplate se vrše dinamikom i u vremenskim razmacima koji odgovaraju klijentu. Dodatne pojedinačne uplate vrše roditelj/staratelj ili ovlašćeno lice

Vrsta kamatne stope

Fiksna

 

Porez na kamatu

Obračunava se u skladu sa zakonskim  propisima.

Metod obračuna kamate

Konformni  

Mogućnost automatskog reoročenja

Ne postoji – zbog toga je neophodno odmah otvoriti i odgovarajući devizni štedni račun po viđenu na koji će se, po isteku ugovorenog roka oročenja, nakon automatskog saldiranja, preneti depozit sa pripadajućom kamatom i premijom

Raspolaganje kamatom

Po dospeću kamata se prenosi na partiju neoročene devizne štednje (štednje po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom

Po dospeću osnovni ulog se prenosi na partiju neoročene devizne štednje (štednje po viđenju)

Obračun premije

Premija  se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate
Banka priznaje premiju ako su sredstva oročena do datuma dospeća
Premija zavisi od roka oročenja i ulazi u obračun EKS-a

Raspolaganje premijom

Po dospeću premija se zajedno sa kamatom prenosi na partiju neoročene devizne štednje  (štednje po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom, kamatom i premijom u slučaju prevremenog razročenja

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Banka ne priznaje premiju ako su sredstva prevremeno razročena

Izdavanje izvodaBez naknade, na zahtev klijenta

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.