Aktivna dinarska oročena štednja

Napravite sami štedni plan, a uz Aktivnu oročenu dinarsku štednju pored kamate dobićte i premiju. Aktivna oročena dinarska štednja omogućava dodatne uplate sa istim datumom dospeća.

Vrsta oročenjaAktivna oročena dinarska štednja je oročena štednja kod koje klijent pored kamatne stope dobija i premiju, a sredstva oročava  uz mogućnost dodatnih uplata s istim datumom dospeća
Periodi oročenja6,01 do 60 meseci
ValutaRSD
Minimalni iznos oročenjaBez minimalnog iznosa oročenja
Dodatne uplatePojedinačne uplate se vrše dinamikom i u vremenskim razmacima koji odgovaraju klijentu. Dodatne pojedinačne uplate vrši vlasnik ili ovlašćeno lice
Vrsta kamatne stopeFiksna
Porez na kamatuNe obračunava se porez na kamatu
Metod obračuna kamateKonformni
Mogućnost automatskog reoročenjaPostoji za rezidente, dok za nerezidente ova opcija nije moguća
Raspolaganje kamatomKod automatskog reoročenja - po dospeću kamata se pridodaje glavnici
Bez automatskog reoročenja - po dospeću kamata se prenosi na partiju neoročene štednje (štednje po viđenju)
Raspolaganje osnovnim ulogomKod automatskog reoročenja - po dospeću
Bez automatskog reoročenja - po dospeću osnovni ulog se prenosi na partiju neoročene štednje (štednje po viđenju)
Obračun premijePremija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Banka priznaje premiju ako su sredstva oročena do datuma dospeća. Premija zavisi od roka oročenja i ulazi u obračun efektivne kamatne stope
Raspolaganje premijomKod automatskog reoročenja - po dospeću pridodaje se glavnici
Bez automatskog reoročenja - po dospeću premija se prenosi na partiju neoročene  štednje (po viđenju)
Raspolaganje osnovnim ulogom, kamatom i premijom u slučaju prevremenog razročenjaU slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju). Banka ne priznaje premiju ako su sredstva prevremeno razročena.
Visina naknadeBez naknade
Izdavanje izvodaBez naknade, na zahtev klijenta

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.