Aktivna devizna oročena štednja

Štedite sigurno uz promenjljivu kamatu i dodatnu premiju koja se obračunava na iznos ukupno obračunate kamate. Aktivna oročena devizna štednja Vam omogućava da dodatno uplaćujete novac na račun sa istim datumom dospeća.

Vrsta oročenja

Aktivna oročena devizna štednja je oročena štednja kod koje klijent pored kamatne stope dobija i premiju, a sredstva oročava uz mogućnost dodatnih uplata s istim datumom dospeća

Periodi oročenja

6,01 do 60 meseci

Valuta

EUR, USD

Minimalni iznos oročenja

Bez minimalnog iznosa oročenja

Vrsta kamatne stope

Fiksna

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.