Tekući računi

Tekući račun u Erste Banci omogućava Vam da na moderan način raspolažete svojim sredstvima. Možete da podižete sredstva sa svog računa i vršite plaćanja 24 sata dnevno i bez dolaska u banku. Otvaranje računa možete izvršiti veoma lako, elektronski, jednim klikom na Otvarite račun ili nas posetite u nekoj od naših filiajla i ponesite ličnu kartu.

 

Status klijenta

Pored standardnih usluga, status klijenta omogućava Vam pristup široj paleti proizvoda, i to po povoljnijim uslovima. Ostvarivanje statusa klijenta postiže se jednostavno, preusmeravanjem ličnih primanja na račun u Erste Banci. Status klijenta pruža Vam još povoljnije uslove kreditiranja.

 

Dozvoljeni minus u visini redovnog mesečnog priliva; maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja može biti u visini prosečne mesečne uplate na tekući račun u Banci po osnovu redovnih neto ličnih primanja za prethodna tri meseca; dozvoljeni minus odobrava se na period do 36 meseci;

NetBanking i mBanking omogućavaju Vam da proverite stanje na svom tekućem računu, da platite račune za fiksni i mobilni telefon, za struju, komunalne usluge, kablovsku televiziju i da obavite sva ostala plaćanja koja biste inače vršili na šalteru banke ili pošte; nema više potrebe da napuštate kuću; plaćanja obavljajte brzo i efikasno putem računara. NovoMob Vam omogućuje proveru stanja pomoću mobilnog telefona, putem SMS poruka; jednostavan, brz i siguran, ovaj sistem dostupan vam je 24 sata dnevno;

Nude vam mogućnost podizanja gotovine na bankomatima i plaćanja robe i usluga na POS terminalima širom zemlje;

Trajnim nalogom Erste Banka može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u klijentovo ime i sa klijentovog računa na račune preduzeća s kojima Banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima; postoji mogućnost za prenos sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica s kojima Banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije informacije potražite kod Agencije za osiguranje depozita