Istraživanje stavova top menadžera o društveno odgovornom poslovanju u Srbiji, postavio je i sproveo tim Foruma za odgovorno poslovanje, čiji su osnivači i članice pored ostalih i Smart Kolektiv i Erste Banka.

Kroz prvo istraživanje ove vrste u Srbiji, donosioci odluka u privredi, kao najrelevantniji akteri, dali su svoje viđenje trenutnog stanja i budućnosti društveno odgovornog poslovanja (DOP) u Srbiji. Ovim istraživanjem predstavljeni su stavovi ključnih ljudi iz poslovnog sektora, od kojih je jedan bio i predsednik Izvršnog odbora Erste Banke, Slavko Carić, u vezi sa održivošću, kao i njihova očekivanja od drugih društvenih aktera. Takođe, tokom ovog istraživanja otkrivene su teme koje biznis prepoznaje kao prioritet za svoje angažovanje.

Za gotovo sve kompanije koje su učestvovale u istraživanju, DOP predstavlja integralni deo poslovne strategije i ukorenjen je duboko u kompanijsku filozofiju, što omogućava generisanje nove vrednosti, koja pored uspeha za pojedinačnu kompaniju, doprinosi i dobrobit za celo društvo. Poslovni lideri kroz DOP nastoje da svoj uticaj na društvo učine što pozitivnijim u oblastima koje su u tesnoj vezi sa osnovnom delatnošću kompanije i da u što većoj meri smanje negativne uticaje svog poslovanja.

Iako je reč o relativno malom broju kompanija koje su učestvovale u istraživanju, a koje su za učešće izabrane upravo zbog svojih uspešnih DOP praksi, ohrabrujuća je činjenica da postoji poslovna zajednica u Srbiji, koja na pravi način doživljava odgovorno poslovanje. Lideri tih kompanija smatraju da će najveći uticaj na oblikovanje strategije društveno odgovornog poslovanja u naredne tri godine imati potrošači i zaposleni, njihovo angažovanje i poboljšanje uslova na radnom mestu i u radnom okruženju, kao i energetska efikasnost i ušteda resursa, dok veći broj kompanija razmatra inovativne programe korporativne filantropije, u odnosu na tradicionalna filantropska davanja. Kompanije u Srbiji prepoznaju značaj koji integrisanje principa društvene odgovornosti ima za poslovanje kompanije i koristi dovode u vezu sa konkurentskom prednošću na tržištu. Na globalnom nivou, integrisanje principa održivosti u poslovanje, predstavlja način da se dođe do konkurentske prednosti.

Inovacije i povećanje efiksasnosti su glavne koristi integrisanja DOP pristupa u poslovanju, dok, kada posmatramo okruženje, DOP podstiče razvoje zajednice u kojoj kompanija posluje. Društveno odgovorno poslovanje je i dalje usko rasprostranjena praksa, i poslovanje po tim principima još uvek nije dovoljno razvijeno da bi postalo deo kuture kompanija koje posluju u našoj zemlji. Širenje ove prakse poslovanja postoji i na globalnom nivou, kao i njeno razumevanje i posvećenost, uprkos sporom tempu promena i intenziteta uticaja koji ostvaruje.

U Srbiji, razvoj poslovanja po društveno odgovornim principima koče nepoznavanje koncepta i nedostatak znanja o povezanosti DOP-a i poslovanja – zastupljeno je verovanje da DOP donosi veće troškove kompaniji i postoje brojne zabune, koje se na putu integrisanja ovih principa otklanjaju i postaju jasnije.

Učesnici ovog istraživanja smatraju da su za promociju DOP principa poslovanja najzaslunije pojedinačne kompanije, koje u praksi sprovode ovaj vid poslovanja. Za dalji napredak društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, javne politike i regulatorni mehanizmi biće od ključnog značaja. Na globalnom nivou, prema istom istraživanju, vodeće kompanije ne čekaju državu da deluje. U odsustvu podsticaja, mnoge kompanije se okreću iskorišćavanju potencijala, koristeći održivost kao prostor za uvođenje inovacija i rast.

Izvor istraživanja: http://odgovornoposlovanje.rs/nase-teme/razvoj-i-promocija/stavovi-top-menadzementa