imageOSIGURANJE DOMA

„Ma, neće se to desiti meni“…

…je rečenica koja se često čuje, kada priželjkujemo da nas ružne stvari zaobiđu. „Ne prizivaj zlo“, je još jedna, često pominjana, koja vuče korene iz narodne mudrosti. Danas smo, ipak, mišljenja da je „bolje sprečiti nego lečiti“...

Kada pričamo o svom domu, osnovna asocijacija jeste privatnost i sigurnost prostora u kome živimo i činjenica da se tu osećamo najprijatnije – i opet u duhu poslovica „kao kod kuće“. Zbog toga je logično da se celog života trudimo i radimo kako bismo stekli uslove i mogućnosti da imamo sopstveni krov nad glavom. I kada to postignemo, prestajemo da se bavimo razmišljanjima kako da predupredimo nevolje. A to je upravo momenat kada je neophodno preduzeti korake da maksimalno obezbedimo i osiguramo svoj dom, ali i sebe i svoje ukućane. Jer nezgoda je sve više, kaže statistika.

Uvek postoji mogućnost da dođe do nezgode. Prirodne nepogode i slične nezgode na koje čovek ne može uticati svojim obzirom i pažnjom u poslednje vreme su sve češće i razornije. Preko noći se može urušiti ili oštetiti sve što smo godinama stvarali. Rešenje postoji, a to je osiguranje imovine.

Na teritoriji Srbije, najveću opasnost po imovinu predstavljaju poplave, koje čine oko 34% svih elementarnih nepogoda u poslednjih 20 godina. Jasno je, dakle, do koje mere je neophodno osigurati svoju imovinu. Poslednje poplave, od pre godinu dana, još uvek su nam u svežem sećanju, jer su izazvale  razornu štetu procenjenu na iznos između 1.5 do 2 milijarde evra, dok je nekoliko desetina hiljada ljudi ostalo bez krova nad glavom.

Istraživanjem koje je sprovedeno nakon poplava utvrđeno je da je svega 1.6% domaćinstava bilo osigurano. Oni koji su osigurali svoj dom, brzo su naplatili odštetu i taj novac upotrebili za renoviranje svog doma ili ulaganje u novi. U oba slučaja, u kratkom roku su stabilizovali sopstveni život i vratili se u normalne tokove.

Osim prirodnih katastrofa, treba imati u vidu i druge situacije, kao što su krađe i uništenje imovine, čiji broj takođe raste. Ovakve štete se vrlo brzo nadoknađuju. Polisa osiguranja je mali ulog u odnosu na visinu štete u ovakim situacijama. Ustalom, imajući u vidu vreme u kome živimo, osiguranje lica i imovine se smatraju regularnom zaštitom od neželjenih posledica u savremenom svetu.

Gledajući samo statistiku, oslanjanje na puku sreću je sasvim neprimereno. Za očekivati je da se nezgode dešavaju, ma koliko da smo oprezni i obazrivi, jer su uticaji i faktori koji do nezgoda dovode brojni i sasvim van naše moći. 

Wiener Stӓdtische osiguranje nudi vam više vrsta imovinskog osiguranja, bilo da se radi o kući, stanu, vikendici ili nekoj drugoj imovini. Odaberite osiguranje koje najviše odgovara vašim potrebama. Proizvode iz ponude Wiener Stӓdtische osiguranja možete ugovoriti u Erste banci.