Dinarski tekući račun

Uz dinarski tekući račun dobijate:

Pravo na tekući račun imaju sva pravno i poslovno sposobna domaća i strana fizička lica.

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.