Poljoprivredno zemljište u okolini Leskovca

              Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Leskovcu Posl. Br. I.I. 16/2015 od 08.01.2015. godine i Zaključka o  prodaji Izvršitelja Aleksandre Antić Posl. Br. I.I. 414/2016 od 08.03.2016. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

 

1. Predmet prodaje :

- Njiva 3. klase površine 59a 96m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 2678 sa višegodišnjim zasadom višnje,

- Njiva 3. klase površine 22a 73m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 2679 sa višegodišnjimzasadom višnje,

- Njiva 3. klase površine 20a 45m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 2680 sa višegodišnjim zasadom višnje,

- Njiva 5. klase površine 19a 81m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 5419/2 sa višegodišnjim zasadom višnje,

- Njiva 4. klase površine 58a 38m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 5420 sa višegodišnjim zasadom višnje,

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 538 KO Lipovica.

2. Prodaja nepokretnosti će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 27.05.2016. godine sa početkom u 10,30 časova u kancelariji Izvršitelja Aleksandre Antić u Leskovcu, Ulica Koste Stamenkovića broj 14.

3. Utvrđena vrednost napred opisanih nepokretnosti iznosi za :

- Njiva 3. klase površine 59a 96m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 2678 sa višegodišnjim zasadom višnje – 493.327,60 dinara,

- Njiva 3. klase površine 22a 73m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 2679 sa višegodišnjimzasadom višnje – 197.101,60 dinara,

- Njiva 3. klase površine 20a 45m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 2680 sa višegodišnjim zasadom višnje – 177.097,00 dinara,

- Njiva 5. klase površine 19a 81m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 5419/2 sa višegodišnjim zasadom višnje – 217.910,00 dinara,

- Njiva 4. klase površine 58a 38m2, potes Selište, na katastarskoj parceli broj 5420 sa višegodišnjim zasadom višnje – 642.180,00 dinara.

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 538 KO Lipovica.

4. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti za svaku gore opisanu nepokretnost.

5.  Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju predmetnu nepokretnost, a na osnovu pismenog predloga.

6. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja polože jemstvo u iznosu od 10% procenjene vrednosti za svaku gore opisanu nepokretnost na namenski račun izvršitelja broj 160-416251-04 koji se vodi kod Banca Intesa a.d. Beograd, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju” i pozivom na broj I.I. 414/2016. Dokaz o izvršenoj uplati doneti neposredno na dan prodaje.

7.  Kupac koem se dodeli nepokretnost dužan je da položi cenu, po kojoj se ista proda u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja od pravnih lica, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs.